Mooie slotverklaring over vrouwenrechten is geen stok achter de deur

19/03/2013

De 57ste VN-top over de status van de vrouw heeft vorige week dan toch een slotverklaring opgeleverd. Maar een concreet actieplan om geweld tegen vrouwen aan te pakken, kwam er niet. Dus is de vraag of vrouwen met dit schaamlapje ook maar iets opschieten.

Na twee weken van moeizame onderhandelingen heeft de Commissie voor de Status van de Vrouw (CWS) de bijna 200 deelnemende regeringen dan toch naar een internationaal akkoord over vrouwenrechten gevoerd. Maar de regeringen raakten het niet eens over een internationaal actieplan om geweld tegen vrouwen en meisjes ook daadwerkelijk uit te roeien.

Geweld staat ontwikkeling in de weg

Lina Neeb, beleidsmedewerker Geweld tegen Vrouwen bij Oxfam-Solidariteit: “Bijna 2,4 miljard vrouwen zullen in de loop van hun leven slachtoffer worden van geweld. De uitroeiing van dit geweld is essentieel om een wereld zonder armoede en onrecht te realiseren.”

De internationale gemeenschap had tijdens de VN-top van de CSW een betekenisvolle stap vooruit kunnen zetten. Maar een aantal delegaties krabbelde terug. Zij verwezen naar hun traditionele waarden of religieuze overwegingen om vroeger goedgekeurde internationale afspraken zelfs opnieuw ter discussie te stellen.

Gendergelijkheid na 2015

“Alle partijen hebben enige soepelheid moeten tonen en zo kwam er gelukkig een slotverklaring. Dat is op zich goed nieuws. Maar de onderhandelaars raakten het niet eens over een internationale agenda die overheden verplicht het afgesproken beleid effectief en binnen een bepaald tijdskader,om te zetten in hun nationale praktijk. Er bestaat dus nog steeds geen akkoord over een internationaal opvolgingsinstrument, aldus nog Neeb."

"Uiteindelijk hebben de staten niet gekozen voor een internationaal actieplan en dat is ronduit teleurstellend. Zonder zo’n plan dat verantwoording garandeert, blijven rechten van vrouwen en meisjes in de schaduw staan."

"Het is nu aan de overheden om te bepalen hoe zij de verklaring in de praktijk zullen brengen. Daarnaast moet elke lidstaat inspanningen leveren voor een internationaal actieplan én voor een specifieke doelstelling rond gendergelijkheid , met het oog op het ontwikkelingsbeleid na 2015."

Meer info:

- Lina Neeb, beleidsmedewerkster Geweld tegen Vrouwen
Lne (at) oxfamsol.be – tel. 02 501 67 05
- Lees het magazine Globo ’ZEG NEEN tegen geweld op vrouwen’
- Lees de nota van Oxfam over een Actieplan voor de Commissie Status van de Vrouw
- rubriek Geweld tegen vrouwen


De Commissie voor de Status van de Vrouw:
- is het belangrijkste internationaal orgaan dat beleid ontwikkelt over gendergelijkheid en de promotie van vrouwen. Ze voert promotie rond vrouwenrechten op politiek, economisch, burgerlijk, sociaal en educatief gebied. De CWS heeft ook als opdracht de toepassing van bestaande internationale akkoorden over vrouwenrechten en gendergelijkheid te verzekeren.

Enkele Internationale akkoorden over vrouwenrechten:
- Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van Discriminatie van Vrouwen,
- Verklaring en het Actieprogramma van Wenen (1993);
- Verklaring over de uitbanning van Geweld tegen Vrouwen;
- Verklaring van Beijing (1995);
- het VN-Actie- en Ontwikkelingsprogramma;
- nog andere internationale wetgeving over humanitaire rechten en mensenrechten.