Morele risico's: mega publiek-private samenwerkingen in de Afrikaanse landbouw

Afrikaanse overheden regeringen richten zich steeds meer tot samenwerkingen met gulle schenkers en multinationals voor investeringen in de landbouw, na decennia van verwaarlozing. Maar zo'n publiek-private samenwerkingen houden morele risico's in. 

Deze publiek-private samenwerkingen (PPS) gebeuren op grote schaal. Hun grootste aantrekkingskracht is het verhoogde kapitaal en toegang tot technologie, een hogere productiviteit en inkomsten in buitenlandse valuta door export (foreign exchange earnings). 

In dit rapport beoordeelt Oxfam de effectiviteit en het potentieel van deze mega-publiek-private samenwerkingen als een middel voor armoedebestrijding en bestaanszekerheid op het platteland. Oxfam stelt 3 eenvoudige vragen over deze initiatieven:

  • Aan wie komen de publiek-private samenwerkingen in de eerste plaats ten goede? 

  • Wie draagt de risico's? 

  • Wie heeft de macht bij de besluitvorming? 

De antwoorden op deze vragen tonen aan dat het telkens de armste mensen zijn die de meeste kans lopen om verlies te lopen, de risico's te dragen of opzijgeschoven te worden. Mega-publiek-private samenwerkingen zijn in grote lijnen riskant en onbewezen. Het is waarschijnlijk dat ze de voordelen van investeringen in de richting van de sterkste en machtigste mensen schuiven, terwijl de risico's doorgeschoven worden naar de meest kwetsbare mensen. 

Er zijn daarentegen beproefde en bewezen alternatieve investeringsmethoden, die een beter gebruik van middelen bieden, zodat de voordelen van investeringen in de landbouw terechtkomen bij de mensen die ze het meest nodig hebben.

Publicatiedatum: 
01/09/2014
Download (804 KB)