Mozambique: evaluatierapport over gender en duurzaam landbouwprogramma

Landbouw garandeert in Mozambique geen duurzaam inkomen, zeker niet voor vrouwen. Met deze evaluatie keken we naar de verbetering van de gendercapaciteiten van lokale organisaties, in de provincie Nampula. 35 mensen waarmee wij werken namen deel aan een Gender-Actie-Leren traject. De verbetering moet partners in staat stellen om de inclusie van vrouwen in beleid voor duurzame voedselsystemen te verbeteren. Dit programma loopt van 2017-2021.

Meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen thuis

Deelnemers aan het Gender-Actie-Leren traject erkennen de nood aan evenwicht tussen man en vrouw. Ze veranderen hun gedrag, ook thuis: "Mijn gezin is nu gelukkiger. Soms wasten ze mijn kleren niet. Ik begrijp nu dat ik hen hier niet voor kan beschuldigen, en dat ik zelf moet rechtstaan om mijn kleren te wassen, en mijn kinderen moet helpen opvoeden." Een andere deelnemer geeft aan: "In het huishouden zijn man en vrouw hetzelfde, niemand staat boven of onder de andere." De training heeft ook een impact op huiselijk geweld: "Vroeger sloeg ik mijn vrouw... Ik deed mijn vrouw veel aan, en zij liet dit toe. Maar na de training veranderde ik."

Gender capaciteiten van de partners?

Medewerkers van partners vertelden dat hun organisaties intern meer inspanningen doen, zoals flexibiliteit in werkregeling om werk te combineren met de zorg van de kinderen of familieleden, bij werktrips kijken of dit combineerbaar is met de thuissitatie, vader- en moederschapsrust garanderen... Sommige medewerkers geven aan dat voor nieuwe posities als leidinggevenden prioriteit wordt gegeven aan een vrouw. Ze zijn gevoeliger voor een gelijke behandeling van man en vrouw in hun organisatie.

Het evaluatierapport beveelt aan om de organisationele cultuur en de impact van de inclusie van vrouwen in het beleid wel nog verder te onderzoeken. De acties die Oxfam onderneemt op basis van de aanbevelingen van de evaluatie vind je hier.

Publicatiedatum: 
27/04/2021
Download (1.66 MB)
Land: