Laos

 • 01/10/2017
  Overstromingen, orkanen en landverschuivingen: de inwoners van Laos krijgen regelmatig rampen over zich heen. Maar er zijn wel manieren om de impact van die rampen te beperken. Oxfam en de Europese Unie werken in Laos samen om de plaatselijke bevolking daarvoor bij te staan.Een extreem...
 • 02/04/2015
  Investeringen van de Wereldbank leiden in ontwikkelingslanden tot landroof, geweld en conflict. Dat komt omdat de Wereldbank amper controle heeft op waar en hoe haar geld geïnvesteerd wordt. Technische en financiële steun bieden aan ontwikkelingslanden: dat is het voornaamste doel van de Wereldbank...
 • 26/02/2015
  Quentin, Mélik en Yvan doorkruisten de wereld op de fiets om nieuwe culturen op te snuiven en hielden halt bij een Oxfam-project in Laos.Het idee van een reis rond de wereld broeide al een tijdje in het hoofd van Quentin, Mélik en Yvan. In 2014 maakten ze hun droom waar: ze trokken erop uit om...
 • 07/10/2014
  De districten Hom en Kasi in Laos zijn erg kwetsbaar voor natuurrampen. Oxfam en twee districtcomités hebben daarom een project opgestart dat de bevolking beter voorbereidt op rampen, met steun van de EU. Zo kunnen de inwoners hun voedselvoorziening en bestaansmiddelen veilig stellen.De inwoners...