Nicaragua: evaluatierapport van de toepassing van duurzame landbouwmethoden en het versterken van vrouwen

 

In dit rapport wordt het Oxfam-programma geëvalueerd dat liep van 2014 tot 2016 in acht departementen in Nicaragua. Hieruit blijkt dat zowel het invoeren van duurzame landbouwmethoden als het versterken van de positie van vrouwen nog in volle ontwikkeling zijn. 

 

 

In samenwerking met haar lokale partners begeleidde Oxfam 39 Nicaraguaanse boerenorganisaties bij het invoeren van duurzame landbouwtechnieken. Tegelijkertijd ondersteunden we de lokale organisaties bij het verzekeren van hun rechten. De rol van vrouwen, die zich vaak in een zwakke maatschappelijke positie bevinden, stond hierbij centraal. 

Geleidelijk naar duurzamere landbouw

De boerenorganisaties erkennen nu meer het nut van duurzame landbouwmethoden, maar die omzetten naar de praktijk blijkt een grotere uitdaging. Momenteel worden moderne, duurzame technieken nog gecombineerd met de traditionele landbouwmethoden. 

Genderongelijkheid ombuigen

Daarnaast geeft het rapport aan dat het versterken van vrouwen een lang en diepgaand proces is. Gendergelijkheid begint namelijk thuis, onder vrienden of in familieverband. Daarom moet Oxfam nog meer inzetten op het ontwikkelen van een kritische houding ten opzichte van genderongelijkheid bij de lokale burgers. 

 
Publicatiedatum: 
01/05/2016
Download (5.45 MB)
Land: