Niger: vrouwelijke ondernemers gaan strijd aan met honger

21/10/2019

De klimaatcrisis heeft een grote impact in de regio Bermo, in het zuiden van Niger. Zeker op de boeren die van de veeteelt leven en dat zijn er heel wat in deze regio. Samen met haar partner AREN startte Oxfam er projecten op om de gezinnen te wapenen tegen de klimaatverandering. Sterke vrouwen spelen daarbij een sleutelrol.

In Bermo wonen 66.000 mensen. De meesten daarvan leven van de veeteelt. Door de aanhoudende droogtes verliezen de veehouders in Bermo hun schapen, geiten, kamelen en ezels.

Omdat er geen voedsel meer groeit voor hun dieren, zien de mannelijke veehouders zich genoodzaakt tijdelijk de regio te verlaten, op zoek naar voedsel. Voor de vrouwen die achterblijven, is het nog moeilijker te overleven, want het vee keert pas terug bij de start van het regenseizoen in mei/juni. Maar de vrouwen zijn creatief en tonen veel ondernemerszin. En dat probeert Oxfam te stimuleren.

Vrouwen nemen het heft in handen

Oxfam werkt in Niger samen met de organisatie AREN (Association pour le Redynamisation de l’Elevage au Niger). Wanneer het vee weg is, is het belangrijk dat de vrouwen een inkomen blijven hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

AREN geeft geld, materiaal en vormingen aan vrouwen die achterblijven om een klein bedrijfje te starten, zodat ze zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Via een microfinancieringssysteem kunnen de vrouwelijke ondernemers geld lenen. Zo hebben ze een kapitaal om bijvoorbeeld een naaimachine aan te kopen en te starten met de verkoop van kleding of dieren.

Melkfabriek voor kaas en yoghurt

AREN bouwde een kleine melkfabriek waar de melk op koude temperaturen bewaard kan worden. Zo kunnen de vrouwen kaas en yoghurt produceren. Die wordt lokaal en regionaal verkocht. De vrouwen in de gemeenschap kregen 12 koeien, zodat ze nog steeds een inkomen hebben als de mannen onderweg zijn met het vee. Meteen werd er ook een oplossing voorzien om deze koeien te voederen.

 

Marjama kreeg een koe en is daar erg gelukkig mee, ook al heeft de koe veel voedsel nodig. Ze werkt in de melkfabriek en is zo onafhankelijk van haar man. Daardoor kunnen haar kinderen naar school gaan en kan ze spullen voor zichzelf kopen. De andere vrouwen kozen haar als voorzitter, omdat ze ervaring heeft en altijd klaarstaat met advies.

Steun vrouwen zoals Marjama

Graanvoorraad voor mens en dier

AREN installeerde een graanbank en een voedselbank voor de dieren. Het graan wordt gekocht wanneer de voedselprijzen laag zijn en bewaard in een opslagplaats. Wanneer voedsel schaars is, krijgen de boeren toegang tot het graan. Dit maakt de bevolking weerbaarder tegen voedselonzekerheid. De voedselbank voor dieren werkt op een soortgelijke manier.

Ouma (55), in het midden van de foto, is voorzitter van de graanbank in haar dorp. Ze werd door haar gemeenschap gekozen omdat ze streng maar rechtvaardig is.

Oorzaken droogtes aanpakken

De lokale bevolking beseft dat ze ook de oorzaken van de droogte moet aanpakken. Daarom werkt AREN samen met het ministerie van leefmilieu in Niger om bodemerosie en droogte tegen te gaan. Ze stimuleren technieken die ervoor zorgen dat de grond meer water bijhoudt, bijvoorbeeld door meer bomen te planten.