Nigeria: Evaluatierapport over de verbetering van de voedselzekerheid, water voorziening en hygiëne en bescherming voor kwetsbare bevolkingsgroepen

Dit rapport evalueert het Oxfam-project waarmee Oxfam in 2017 en 2018 de voedselzekerheid, de watervoorziening en hygiëne en de bescherming voor kwetsbare groepen in Nigeria verbeterde.

Uit dit evaluatierapport blijkt dat de betrokken mensen:

  • hun kennis over hun rechten verbeterden,
  • hun persoonlijke hygiëne konden verbeteren (door bijvoorbeeld de campagne over hygiëne in de lokale taal en een betere kennis over onderhoud van de gebouwde faciliteiten). 

Oxfam verbetert mensenlevens

Als antwoord op de 4,4 miljoen vluchtelingen in Nigeria zette Oxfam een project op in 2017 en 2018. Dit project voorzag mensen in Nigeria die op de vlucht waren voor Boko Haram van voedselzekerheid, water en bescherming.

Dit evaluatierapport toont aan dat Oxfam de levenskwaliteit van de mensen wist te verbeteren. De lokale bevolking kon feedback geven over het project aan de hand van suggestie-brievenbussen, toegang tot een klachten-desk en maandelijkse meetings met comités.

De hoge participatiegraad van dit project leidde tot vertrouwen en eigenaarschap, en up to date informatie over de veiligheidsrisico’s. 82% van de geïnterviewden gaf aan heel tevreden te zijn over het project.

Anderzijds geeft de evaluatie als aanbeveling om projecten van langere duur te voorzien om de duurzaamheid te garanderen. En door het aanhouden van het conflict werd een deel van de positieve resultaten teniet gedaan.
 

Publicatiedatum: 
01/12/2018
Download (998.64 KB)