20 km de Bruxelles avec Oxfam

Soutenez mon action. 

EUR
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die in de afbeelding worden weergegeven.

informatie over fondsenwerving

Wanneer u op jaarbasis 40 euro of meer schenkt, dan hebt u recht op een fiscaal attest voor het totale bedrag van uw giften. Oxfam-Solidariteit verstuurt de attesten automatisch in de maand maart in het jaar na uw gift. Giften komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag.


VEF-AERF

Oxfam-Solidariteit is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

€ 0,00 

Pour la cinquième fois de suite, je vais courir les 20 km de Bruxelles. Et cette année, j'ai choisi de courir pour Oxfam. Soyez tous solidaires contre la pauvreté dans le monde en me parrainant. Merci d'avance à tous ! 

Overzicht van schenkingen

Er is nog niet geschonken voor deze actie.