Tyfoon Filipijnen

Op 8 november 2013 werden de Filipijnen getroffen door supertyfoon Haiyan, één van de zwaarste tyfoons ooit. Meer dan 14 miljoen mensen werden getroffen. Er waren meer dan 6.000 doden. 4,4 miljoen Filipijnen moesten verhuizen. Oxfam is al 30 jaar aanwezig in de Filipijnen en is al dikwijls tussengekomen na humanitaire rampen door overstromingen of tyfoons. Telkens worden de armste mensen het ergst getroffen. De noodhulp is een prioriteit, maar het is daarnaast absoluut noodzakelijk dat de internationale donoren het land steun bieden bij de heropbouw en bij een strategie voor weerbaarheid op lange termijn.

Wat doet Oxfam

Wat doet Oxfam rond de typhoon in de Filipijnen

De vreselijke ramp op de Filipijnen laat jammer genoeg zien wat er dreigt te gebeuren met onze planeet als er niets wordt gedaan aan de klimaatverandering, en als we kwetsbare bevolkingsgroepen niet helpen om om te gaanmet de gevolgen ervan. Er moeten dringend meer middelen worden vrijgemaakt,zodat we ontwikkelingslanden kunnen helpen om hun vatbaarheid voor de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Nieuws en Updates

Persberichten