Oeganda: Evaluatierapport van humanitaire actie voor Zuid-Soedanese vluchtelingen

Samen met onze partners werken we sinds oktober 2017 in Oeganda rond veiligheid en voedselzekerheid voor 24.000 vluchtelingen uit Zuid Soedan.

Voedselzekerheid verbeterd

We bereikten in totaal 2500 mensen waarvan 1950 Zuid-Soedanese vluchtelingen en 550 mensen van de lokale gastgemeenschappen. Oxfam deelde er cash geld uit aan de vluchtelingen. Bijna 3/4de van de vluchtelingen zette hiermee productieve activiteiten op: ze kochten geiten of kippen, bewerkten landbouwgrond of startten een klein zaakje. Ons cash for work bood aan de vluchtelingen en de lokale bevolking tijdelijk werk waarmee ze op korte termijn hun inkomen verhoogden om aan individuele noden te voldoen. Deze activiteiten brachten de gemeenschappen ook dichter bij elkaar.

Impact op mannen en vrouwen: meer meisjes naar school

In dit project voorzag Oxfam menstruatie kits voor meisjes tussen 12 en 25 jaar. Dit had heel positieve gevolgen. Zo bleven meer meisjes naar school gaan.

In de eerste plaats werkte Oxfam in dit project met vrouwen. Volgens de evaluator werden mannen daarentegen te weinig betrokken. Omdat veel mannen geen werk vinden, en hun culturele status verbonden is aan werk, zijn ze gefrustreerd en  neemt het alcoholmisbruik toe. Ngo's moeten in hun acties meer zorg besteden aan de effecten van oorlog en geweld op mannen. De vrouwen gaven aan dat ze zich op hun beurt erg assertief moeten opstellen zijn om het huis te verlaten voor activiteiten die geen geld opbrengen. Dit leidde tot spanningen thuis.

Publicatiedatum: 
21/02/2020
Download (1.79 MB)