OESO-onderhandelingen: ‘tax challenges arising from digitalisation’

Sinds mei 2019 vinden er in de schoot van de OESO belangrijke onderhandelingen plaats over hervormingen in de internationale belastingregels, die het belastingsysteem moeten aanpassen aan de geglobaliseerde en gedigitaliseerde economie. De onderhandelende landen willen enerzijds de heffingsrechten tussen landen herverdelen en anderzijds een minimumbelasting invoeren voor multinationals. De onderhandelingen zijn een unieke kans om belastingontwijking en belastingcompetitie effectief tegen te gaan en om de heffingsrechten tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden te herverdelen. Aangezien België in de stuurgroep zit van landen die deze belastinghervorming voorbereidt, heeft het een belangrijke rol te spelen in deze onderhandelingen.

Vind hier de update van de beleidsnota, 20 juni 2020.

Publicatiedatum: 
19/11/2019
Download (251.17 KB)
Thema: