Onderzoeksrapport Haïti

Dit is het eindrapport van het intern onderzoek dat Oxfam voerde naar aanleiding van de beschuldigen van seksueel misbruik en ander onaanvaardbaar gedrag tijdens de humanitaire interventie van Oxfam in de nasleep van de aardbeving in Haïti in 2010.

Uitzonderlijk maken we dit rapport openbaar omdat we zo transparant mogelijk willen zijn over de beslissingen die we genomen hebben tijdens dit onderzoek en de vertrouwensbreuk erkennen die hierdoor is veroorzaakt. We hebben ook een ontmoeting met de Haïtiaanse regering om onze excuses aan te bieden voor onze fouten en om te bespreken wat we nog meer kunnen doen, ook voor de vrouwen die door deze gebeurtenissen zijn getroffen. We hopen dat dit ook helpt om het vertrouwen te herstellen met de mensen die ons werk ondersteunen.

Hoe moeilijk het ook is om aan de eisen van transparantie te voldoen, en hoe moeilijk het ook is om met de fouten uit het verleden om te gaan, wij geloven dat het ons uiteindelijk zal helpen om zinvolle maatregelen te treffen en nog effectiever te worden in onze missie om armoede te bestrijden en mensen te helpen die getroffen zijn door een humanitaire ramp.

OPMERKING: we hebben namen en andere elementen waarmee je iemand kan identificeren onleesbaar gemaakt, om te voldoen aan de eisen van privacy en de principes van een eerlijke procesgang conform de privacywetgeving en aanbevolen VN-richtlijnen met betrekking tot seksuele uitbuiting en misbruik.  

Het volledige, niet-geredigeerde rapport is gedeeld met de HaÏtiaanse ambassadeur in Londen en er werd een exemplaar overhandigd aan de Haïtiaanse regering tijdens een vergadering op maandagochtend 19 februari 2018. We hebben de relevante nationale overheden geïnformeerd over de namen van de zeven mannen die betrokken zijn bij het seksueel wangedrag.

Publicatiedatum: 
19/02/2018
Download (6.24 MB)