Orkaan Irma: Oxfam helpt mensen in Haïti, Cuba en Dominicaanse Republiek

13/09/2017

Orkaan Irma heeft veel schade veroorzaakt in de Caraïben (o.a. Haïti, Cuba, Dominicaanse Republiek). Oxfam-teams ter plaatse en lokale partnerorganisaties brengen samen humanitaire hulp tot bij de getroffen mensen.

Het zag er vorige week naar uit dat de Dominicaanse Republiek, Haïti en Cuba de volle laag van Orkaan Irma zouden krijgen. Gelukkig bleek dit mee te vallen, maar de meeste mensen kwamen er niet helemaal ongeschonden van af.

Want zoals vaak bij rampen zijn het net de armste mensen die het hardst getroffen zijn. Het gaat om de mensen die in de slechtste woningen leven, die in de meest onzekere situaties zitten en die het moeilijkst een stabiel inkomen kunnen bijeenkrijgen. Zij zijn door orkaan Irma het meest verloren, en ze hebben niet de middelen om zich zomaar van een zware ramp te herstellen.

Doe een gift

Wat doen de Oxfam-teams?

Wanneer er noodhulp geleverd moet worden, zijn snelheid en efficiëntie van levensbelang. Als Oxfam al in een land werkt, of als er partnerorganisaties van Oxfam werken, dan kunnen we snel noodhulp leveren. Dan zijn we goed voorbereid: we hebben dan al de nodige ervaring met regeringen, andere noodhulporganisaties en transportdiensten. We weten waar we moeten zijn en wie we moeten spreken. Zo kunnen we tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk mensen helpen, zo snel mogelijk.

Er werken al meer dan 30 jaar Oxfam-teams op Haïti, Cuba en in de Dominicaanse Republiek. De noodhulpteams van Oxfam kennen de situatie ter plaatse al en zijn experts in waterbevoorrading en voorziening van hygiënisch materiaal.

In de Dominicaanse Republiek:

  • hebben 24.000 mensen hun huis moeten verlaten door orkaan Irma
  • werken noodhulpteams van Oxfam in het noorden van het land, dat het zwaarst getroffens is (2.000 hectare landbouwgrond zijn er totaal verwoest).

In Haïti:

  • is er door overstromingen en vervuild water het risico dat er cholera of andere ziektes uitbreekt
  • helpen de Oxfam-teams nu vooral aan maatregelen voor een goede hygiëne en waterzuivering in het noordoosten en het oosten van het land
  • brengen we 4 dorpen schoon drinkwater, hygiënekits om de handen goed te kunnen wassen en chloortabletten om water te desinfecteren
  • coördineert Oxfam een publiekscampagne om mensen te sensibiliseren over het belang van hygiëne, samen met de overheid en andere organisaties.

In Cuba:

  • heeft Irma bijzonder grote schade aangericht; 2 miljoen mensen zijn gelukkig op tijd uit hun huizen geëvacueerd
  • staat een groot deel van de hoofdstad Havana nog onder water
  • hebben veel andere steden nog altijd geen toegang tot water en elektriciteit
  • evalueren de Oxfam-teams welke hulp er waar precies nodig is in het oosten van het eiland, samen met de overheid en met andere lokale organisaties.

Help de schade herstellen

Land: