Oxfam bundelt de krachten met het Due Diligence Project

16/10/2014

Het is een hele opgave om overheden te overtuigen dat ze meer inspanningen moeten doen in hun strijd tegen geweld op vrouwen. Het Due Diligence project doet op dat vlak aan onderzoek en beleidsbeïnvloeding.

“Due diligence” betekent dat de staat verplicht is om een ‘redelijke’ actie te ondernemen om geweld op vrouwen te voorkomen en hen ertegen te beschermen. Daders moeten vervolgd en gestraft worden.

Net als het Due Diligence Project strijdt Oxfam tegen geweld op vrouwen. We slaan de handen in elkaar met hetzelfde doel: overheden overtuigen om concrete acties op te zetten tegen geweld op vrouwen. We stellen internationale richtlijnen voorop, met een reeks concrete acties en een timing voor overheden.

Internationaal actieplan

Samen doen we lobbywerk, voornamelijk voor internationale conferenties van de Verenigde Naties. We organiseerden samen debatten en gesprekken waarbij we overheden informeerden over de nood aan een internationaal actieplan.

En we willen een stapje verder zetten. In de aanloop naar de volgende VN-vrouwenrechtenconferentie, in 2015, werken we aan een verklaring voor een internationaal actieplan tegen geweld op vrouwen. We willen dat zoveel mogelijk organisaties de verklaring mee ondertekenen. Zo hopen we de VN-lidstaten te overtuigen om in te stemmen met zo’n actieplan.

MEER INFO: www.duediligenceproject.org