Oxfam-reactie: De Paradise Papers

05/11/2017
Vandaag bracht het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten (ICIJ), een nieuw grootschalig belastingschandaal naar buiten. De Paradise Papers maken opnieuw duidelijk hoe individuen en multinationals belastingen ontwijken via belastingparadijzen. Meer dan 100 multinationals zijn betrokken in het schandaal, waaronder Glencore, een mijnbedrijf met activiteiten in Congo.
 
Na LuxLeaks en de Panama Papers betekenen de Paradise Papers het zoveelste belastingschandaal op korte tijd. 
 
Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerker bij Oxfam, zegt: 
 
“Het nieuwe schandaal toont aan dat het sterke discours van politici na eerdere schandalen zich onvoldoende vertaald heeft naar concrete maatregelen tegen belastingontwijking. Onder druk van multinationals en superrijken blijven politici aarzelen om sterke maatregelen in te voeren. Gewone burgers en kleine ondernemingen betalen daarvoor de prijs.”
 
“Ontwikkelingslanden verliezen jaarlijks naar schatting 100 miljard dollar omdat multinationals belastingen ontwijken via belastingparadijzen. Een derde van dat bedrag, 30 miljard dollar, is voldoende om gezondheidszorg te financieren die het leven van acht miljoen vrouwen en kinderen zou kunnen redden.”
 
Oxfam roept overheden over de hele wereld, waaronder België, op om eindelijk krachtdadig op te treden tegen  belastingontwijking. In het bijzonder roept Oxfam minister Van Overtveldt op om de keuze voor zwakke maatregelen tegen het parkeren van winsten in belastingparadijzen (CFC-regels) te herzien. Daarnaast pleit Oxfam voor publieke transparantie en een ambitieuze zwarte lijst van belastingparadijzen op Europees niveau. 
 
Maaike Vanmeerhaeghe: 
 
“Het nieuwe schandaal toont opnieuw dat ambitieuze maatregelen tegen belastingparadijzen noodzakelijk zijn. In die context is het onaanvaardbaar dat minister Van Overtveldt vorige week aankondigde om geen sterke maatregelen te nemen tegen het parkeren van winsten in belastingparadijzen, maar om te kiezen voor een zwakke variant. Oxfam roept de regering op om die beslissing, in het licht van dit nieuwe schandaal, te herzien.”
 
 “Als overheden het vertrouwen van burgers in belastingsystemen willen herstellen, moeten ze krachtige maatregelen nemen tegen belastingontwijking. Het wordt tijd dat politici het belang van alle burgers laat primeren boven dat van multinationals en superrijken.”

Noot aan de redactie


Oxfam pleit concreet voor de volgende drie maatregelen:
  • Controlled Foreign Company Rules (CFC): de Europese anti-ontwijkingsrichtlijn (ATAD) verplicht Europese lidstaten om CFC-regels in te voeren tegen 2019. Dat zijn maatregelen tegen het parkeren van winsten in belastingparadijzen. Lidstaten kunnen daarbij kiezen tussen twee modellen. België kiest voor het zwakste model, dat ontwikkelingslanden niet beschermt tegen winstverschuivingen. 
  • Publieke land-per-land rapportering: Europese lidstaten onderhandelen over deze publieke transparantiemaatregel, die multinationals verplicht om data bekend te maken over hun economische activiteiten per land. Fiscale transparantie is belangrijk om na te gaan of multinationals belastingen betalen daar waar ze hun winst realiseren.
  • Zwarte lijst van belastingparadijzen op Europees niveau: Op 5 december komt de Europese Commissie naar buiten met een zwarte lijst van belastingparadijzen. Deze lijst dreigt door politieke keuzes echter te zwak te zijn.
     
 
Oxfam baseert de cijfers over gezondheidszorg op de studie “Advancing social and economic development by investing in women’s and children’s health: a new Global Investment Framework”. Dit onderzoek schat dat 147 miljoen kindersterftes, 32 miljoen doodgeborenen en 5 miljoen moedersterftes vermeden kunnen worden als de uitgaven voor gezondheidszorg zouden stijgen met $5 per persoon per jaar tussen 2013 en 2035 in 74 arme landen. De cijfers van Oxfam zijn jaarlijkse gemiddelden gebaseerd op de totale cijfers, dit is een totaaluitgave van $678,1 miljard of $29,48 miljard per jaar gespreid over 23 jaar, om 7,78 miljoen kindersterftes en 217.000 moedersterftes jaarlijks te voorkomen.
 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter