Oxfam verheugd over doorbraak transparantie vennootschapsbelasting na bijna 5 jaar impasse in EU

25/02/2021

Na een impasse van bijna vijf jaar hebben de EU regeringen vandaag in de Raad eindelijk hun steun betuigd aan nieuwe EU-regels omtrent de transparantie van de vennootschapsbelasting.

Op grond van het voorstel moeten multinationals publiekelijk rapporteren welke winsten zij maken, hoeveel belasting zij betalen en waar zij die betalen. De lidstaten, het Europees Parlement en de Commissie moeten het nu in de trialoog eens worden over een compromistekst.

In een reactie op het nieuws zei Chiara Putaturo, Oxfam EU beleidsadviseur voor belastingen en ongelijkheid: "Dit akkoord is een belangrijke eerste stap naar grotere transparantie van de vennootschapsbelasting, maar het is nog niet genoeg.

Jarenlang konden bedrijven hun belastingfacturen ontduiken en miljardenwinsten naar belastingparadijzen doorsluizen, buiten het zicht van het publiek. Multinationals moeten hun steentje bijdragen aan de financiering van het herstel van de huidige crisis en laten zien hoe zij de miljarden euro's die zij aan belastinggeld hebben ontvangen, gebruiken.

Wij dringen er bij het Parlement en de Raad op aan om het huidige voorstel uit te breiden met strenge transparantieregels. Deze regels moeten betrekking hebben op operaties in alle landen, niet alleen die in EU-landen.”

Noot aan de redactie

Vandaag steunde de meerderheid van de lidstaten in de Raad Concurrentievermogen een voorstel om multinationals te verplichten hun inkomstenbelastinginformatie te publiceren. Volgende week zullen de lidstaten hun steun bevestigen met een officiële stemming via schriftelijke procedure.

De Europese Commissie heeft in 2016 naar aanleiding van het Luxleaks-schandaal een ontwerptekst naar het Europees Parlement en de Raad gestuurd. Het Europees Parlement gaf het dossier in juli 2017 door aan de Raad.

Volgens de analyse van Oxfam en andere ngo’s heeft het compromis van de Raad een aantal zwakke punten, waaronder:

- een verplichting voor bedrijven om informatie per land openbaar te maken, maar enkel voor hun activiteiten in EU-lidstaten en bepaalde derde landen die nog moeten worden gedefinieerd als belastingparadijzen.

- een "corporate-get-out-clausule" die een vrijstelling van rapportage toestaat voor "commercieel gevoelige informatie".

- een rapportageverplichting die alleen geldt voor bedrijven met een geconsolideerde jaaromzet van meer dan 750 miljoen euro. Dit zou 85-90% van de multinationals uitsluiten.

Volgens voorzichtige schattingen lopen de regeringen jaarlijks 245 miljard dollar aan belastinginkomsten mis door het misbruik van vennootschapsbelasting door multinationals overal ter wereld. Het verlies aan belastinginkomsten van de lagere-inkomenslanden komt overeen met bijna 52% van hun gecombineerde begroting voor volksgezondheid. Luxemburg, dat in het middelpunt van het #Openlux-schandaal staat, trekt elk jaar naar schatting 66 miljard dollar aan kunstmatige winsten van multinationals aan.

Sinds het begin van de COVID-19-pandemie heeft de Europese Commissie 3,1 biljoen euro staatssteun goedgekeurd voor bedrijven in lidstaten die de economische gevolgen van de COVID-19-crisis hebben ondervonden.

Chiara Putaturo is beschikbaar voor verdere toelichting in het Engels of Frans.

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter