Het standpunt van Oxfam in het Israëlisch-Palestijns conflict

Wat doet Oxfam in de bezette Palestijnse gebieden en Israël?

Oxfam werkt sinds de jaren 1950 in Israël en het bezette Palestijns gebied. Het Oxfam-kantoor daar werd opgericht in de jaren 80. Samen met Israëlische en Palestijnse partnerorganisaties, zet Oxfam zich in om het leven van arme en gemarginaliseerde Palestijnen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever (inclusief Jeruzalem) te verbeteren.

Oxfam doet aan landbouwontwikkeling, dringende en primaire gezondheidszorg, onderwijs en bescherming van burgers en vrouwenrechten. Zo steunen we bijvoorbeeld coöperatieven van vrouwelijke olijfolieproducenten om de kwaliteit van hun olie te verbeteren en grotere afzetmarkten te bereiken. We werken ook samen met mensenrechtenorganisaties om te pleiten voor respect voor burgerlijke en politieke rechten en om een einde te maken aan beleidsmaatregelen die armoede en onrechtvaardigheid veroorzaken.

Wat is het standpunt van Oxfam over het conflict?

We streven naar een rechtvaardig en duurzaam akkoord tussen Israëli’s en Palestijnen, dat een einde maakt aan de bezetting en dat vrede, veiligheid en welvaart brengt voor beide partijen. Oxfam roept op tot een allesomvattende, onderhandelde oplossing die gebaseerd is op het internationaal recht en steunt de twee statenoplossing die door de internationale gemeenschap gevraagd wordt.

We veroordelen geweld tegen burgers aan beide zijden van het conclift en geloven dat Palestijnen en Israëli’s het verdienen om in vrede en waardigheid te leven, zonder vrees voor geweld of verdrukking.

Wat is het standpunt van Oxfam over de blokkade van de Gaza-strook?

De blokkade van Gaza moet volledig opgeheven worden. Enkel als alle grensovergangen volledig opengesteld worden voor mensen en goederen, met inbegrip van uitvoer, zal het mogelijk zijn voor Palestijnse burgers in Gaza om hun economie te herstellen en te ontsnappen aan de armoede.

De internationale gemeenschap moet er bij de Israëlisch overheid op blijven aandringen om de blokkadevan Gaza volledig op te heffen. Een versoepeling van de blokkade is niet voldoende. Israël heeft de primaire verantwoordelijkheid om een einde te maken aan de blokkade, maar andere actoren moeten ook hun rol spelen. De bevolking van Gaza heeft veel moeilijkheden gekend als  gevolg van het onvermogen van alle partijen, met inbegrip van de buurlanden en de internationale gemeenschap, om hun rechten te waarborgen.

Oxfam veroordeelt alle willekeurige raketaanvallen op Israël vanuit Gaza. Maar het beleid van de blokkade van Israël komt neer op een collectieve bestraffing van de burgerbevolking van Gaza voor de daden van enkele individuën. Dit is onaanvaardbaar en in strijd met het internationaal recht. De blokkade is in strijd met resolutie 1860 van de VN-Veiligheidsraad.

Waarom is Oxfam tegen de nederzettingen?

De Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever worden door de internationale gemeenschap algemeen beschouwd als een schending van internationaal recht en een belangrijk obstakel voor vrede. In ons dagelijks werk zien we de negatieve impact van de Israëlische nederzettingen op de levens en het levensonderhoud van Palestijnse boeren, herders en handelaars.

De nederzettingen vormen een belangrijke bron van armoede onder Palestijnen en leiden tot de ontzegging van hun rechten. Oxfam probeert deze problemen aan te pakken.

De nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever blijven uitbreiden. De voorbije 20 jaar kende het aantal kolonisten, vandaag ruim 520.000 personen, meer dan een verdubbeling. Dit heeft als gevolg dat Palestijns land en middelen in beslag worden genomen en dat de armoede toeneemt.

De Israëlische nederzettingen bedreigen de levensvatbaarheid van een toekomstige Palestijnse staat, omdat ze de Westelijke Jordaanoever verdelen in 167 enclaves, die onderling niet verbonden zijn. Oxfam steunt de tweestatenoplossing, maar de nederzettingen vormen daar een directe bedreiging voor.

Steunt Oxfam een boycot van Israël?

Neen. Oxfam verzet zich tegen handel met de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, omdat ze illegaal gebouwd werden in bezet gebied, de armoede onder Palestijnen doen toenemenen de twee statenoplossing bemoeilijken.

Oxfam is niet gekant tegen handel met Israël en steunt ook geen boycot van dat land, of van enig ander land. We financieren geen enkele activiteit die oproept tot boycot, desinvestering of sancties.

Oxfam vindt dat een sterk maatschappelijk middenveld de beste manier is om wereldwijd armoede en onrecht te bestrijden. We weten dat zo’n civil society noodzakelijkerwijs een veelheid van meningen en benaderingen vertolkt.

In totaal werken we met meer dan 30 verschillende Israëlische en Palestijnse organisaties samen. We verwachten niet dat die partners het op alle punten met ons eens zijn. Sommigen van hen kunnen een boycot steunen, maar dit onderdeel van hun werk wordt door Oxfam niet gesteund. In geen geval steunen of financieren we organisaties die antisemitisme, discriminatie of geweld promoten.

We geloven dat handel met de nederzettingen, of met bedrijven in de nederzettingen, bijdraagt tot de legitimering van hun bestaan en de ontkenning van de rechten van Palestijnen. We promoten een ethische vorm van consumptie en steunen het recht van consumenten om de oorsprong te kennen van de producten die ze aankopen. We roepen de Israëlische overheid daarom op om Israëlische producten en producten uit de nederzettingen correct te etiketteren zodat consumenten een onderscheid kunnen maken tussen beide.