AFEDEM

Appui aux femmes Démunies et enfants Marginalises

Wie?

Vrouwen- en kinderorganisatie.

Wat?

AFEDEM beschermt en komt op voor de rechten van vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van economische en sociale uitsluiting. De organisatie bekommert zich om het lot van kinderen die door de gewapende conflicten in Zuid-Kivu getroffen zijn. Ze focust op het recht op onderwijs en gezondheid, maar verleent ook humanitaire hulp.

Oxfam?

Oxfam werkt samen met AFEDEM aan de relance van de landbouw en economie in de districten Mwenga en Kalehe, in de provincie Zuid-Kivu. Bedoeling is de voedselzekerheid en toegang tot bestaansmiddelen van de kwetsbare bevolking in de twee districten te verbeteren via een betere toegang tot productiemiddelen en een verhoging van de inkomsten.

Praktische informatie

Hoofdzetel: 
Bukavu
Opgericht in: 
1999
Partner sinds: 
2012

Nieuws en Updates

Nieuws

Er zijn geen nieuwsartikels.

Persberichten

Er zijn geen persberichten.