ANAP

Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba

Wie?

Nationale vereniging van kleine boeren.

Wat?

ANAP is een belangrijke organisatie in de voedingssector en wil de lokale voedselproductie en voedselzekerheid verbeteren. De organisatie ondersteunt de producenten en zet zich in voor een duurzame en ecologisch verantwoorde landbouwpolitiek.

Oxfam?

Oxfam focust in Cuba op het versterken van de capaciteiten. Het programma heeft als doel de weerbaarheid van de bevolking te verbeteren en de gevolgen van klimaatverandering te beperken. We werken hierrond samen met CITMA, ANAP en de regionale regering van Guantanamo.

Praktische informatie

Land: 
Hoofdzetel: 
La Habana
Opgericht in: 
1961
Partner sinds: 
1995