C.CAWDU

Coalition of Cambodian Apparel Worker Democratic Union (C.CAWDU)

Wie?

Democratische Werknemersunie van de textielsector.

Wat?

C.CAWDU verdedigt de belangen van werknemers uit de textielsector via vorming, bewustmakingscampagnes, beleidsbeïnvloeding en onderhandelingen met werkgevers ten einde de werkomstandigheden te verbeteren.

Oxfam?

Naast financiële middelen biedt Oxfam ook interne ondersteuning aan de partner (structuur, management). We stimuleren de samenwerking met andere nationale en regionale vakbonden.

Praktische informatie

Land: 
Hoofdzetel: 
Phnom Penh
Opgericht in: 
2000
Partner sinds: 
2000
  • Oum Chan is verhuisd van het platteland naar Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja, om er te gaan werken als textielarbeidster. Ze heeft zich aangesloten bij de vakbond C.CAWDU, die opkomt voor de rechten van de arbeiders in de textielsector. “Sinds de vakbond er is, doen we minder gedwongen en onbetaalde overuren”, vertelt Oum Chan. “En we leren beter opkomen voor onze rechten.”

    Lees meer over
    Cambodja
    Ongelijkheid
    C.CAWDU

Nieuws en Updates

Persberichten

Er zijn geen persberichten.
Athlit Kong

Cambodja moet zich openstellen voor de internationale handel, maar de rechten van werknemers mogen niet met de voeten getreden worden.

Athlit Kong, vicevoorzitter van de Democratische Unie van textielarbeiders (C.CAWDFU)

Lees meer over
C.CAWDU
Actief burgerschap
Cambodja