COSC-EPT

Coalition des organisations de la Société Civile pour l’Education pour Tous (COSC-EPT)

Wie?

Coalitie van Middenveldorganisaties Onderwijs voor iedereen

Wat?

COSC-EPT wil wegen op het onderwijsbeleid. Ze stimuleert overleg en uitwisseling met regionale en internationale coalities die actief zijn rond onderwijs, werkt aan een betere lerarenopleiding en rond gelijke kansen.

Oxfam?

Oxfam steunt projecten rond gratis basisonderwijs, gelijke kansen voor meisjes en jongens, een betere lerarenopleiding, het versterken van de werking van de coalitie en beleidsbeïnvloeding op nationaal vlak.

Praktische informatie

Land: 
Hoofdzetel: 
Bamako
Opgericht in: 
2000
Partner sinds: 
2011

Nieuws en Updates

Nieuws

Er zijn geen nieuwsartikels.

Persberichten

Er zijn geen persberichten.