IDEA

Independant Democracy of Informal Economy Association (IDEA)

Wie?

Onafhankelijke en democratische organisatie van werknemers in de informele sector

Wat?

IDEA ondersteunt informele werknemers door middel van vorming, bewustmakingscampagnes, beleidsbeïnvloeding en onderhandelingen met werkgevers. Zo zijn ze beter beschermd tegen corruptie en worden hun leef- en werkomstandigheden beter.

Oxfam?

Naast financiële middelen biedt Oxfam ook interne ondersteuning aan de partner (structuur, management). We stimuleren de samenwerking met andere nationale en regionale vakbonden.

Praktische informatie

Land: 
Hoofdzetel: 
Phnom Penh
Opgericht in: 
2005
Partner sinds: 
2007