Persreactie - EU zet belangrijke eerste stap om menselijk lijden in Europese voedingsketen aan te pakken

12/04/2018

De Europese Commissie publiceerde vandaag een voorstel voor richtlijn gericht tegen oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen bedrijven actief in onze voedingsketens. Momenteel zorgen wanpraktijken door supermarkten vaak voor onzekerheid bij de leveranciers en dit heeft een rechtstreekse en nefaste impact op de meest kwetsbare mensen in de keten. De richtlijn wil kleine en middelgrote voedselproducenten beschermen tegen misbruik door grote kopers, door bepaalde handelspraktijken te verbieden en van de EU-lidstaten te eisen dat ze dat verbod ook handhaven.

Oxfam, FTAO, IFOAM-EU en FOE Europe verwelkomen het initiatief en roepen het Europese Parlement en de Raad op om dit voorstel van de commissie verder aan te scherpen en te versterken. 

Marc-Olivier Herman, Oxfam’s EU-beleidsadviseur Economische Rechtvaardigheid: “Niemand zou moeten lijden om de rekken in onze supermarkten gevuld te houden. Toch hebben te veel kleine boeren die voedsel produceren voor Europese supermarkten het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit voorstel kan hen helpen om een betere deal te krijgen voor hun producten. Vrouwelijke boeren worden het meest geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken, waaronder lage lonen, onregelmatig werk, onveilige werkomstandigheden en een gebrek aan sociale bescherming. Het is van cruciaal belang dat de EU actie onderneemt om in de eerste plaats hén te beschermen.

Dit voorstel maakt het mogelijk voor kleine en middelgrote producenten om, ongeacht waar ze gebaseerd zijn, anoniem klacht neer te leggen tegen wanpraktijken door grote Europese afnemers. Het feit dat de Commissie een gelijke behandeling voorstelt van Europese en niet-Europese voedselproducten is zeer positief.”

Sergi Corbalan, Directeur van Fair Trade Advocacy Office: 

“Dit is een belangrijke eerste stap om een eind te maken aan oneerlijke handelspraktijken in onze voedseltoeleveringsketens. Het Europese Parlement en de lidstaten moeten nu snel reageren om het voorstel van de Commissie te verbeteren. De EU moet verzekeren dat ook de meest kwetsbare actoren in de voedingsketens toegang hebben tot een klachtenmechanisme en dat het mogelijk is om tegen elk bedrijf dat voedsel in de EU importeert, klacht neer te leggen.”

Eduardo Cuoco, directeur van IFOAM EU, zei:

“Billijkheid is een kernprincipe van de organische landbouw, en IFOAM EU verwelkomt het voorstel van de Commissie als een eerste stap naar het verzekeren van billijke prijzen voor producenten.”

Stanka Becheva, campagnevoerster Voedsel en Landbouw bij Friends of the Earth Europe:

“Een klein aantal retailers controleert grote delen van de voedselmarkt in Europa. Hoewel we voorstander zijn van een wettelijk kader om de positie van de boeren te versterken, willen we ook bijkomende maatregelen die directe verkoop en korte voedselketens ondersteunen, want daar winnen boeren, consumenten en het milieu het meeste bij.”

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter