Raadgever Resilience en Sahel (m/v/x)

Oxfam-Solidariteit is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede. Via Oxfam-in-België is Oxfam-Solidariteit lid van Oxfam Internationaal, een confederatie van 19 Oxfam-leden.

Oxfam-Solidariteit werft een thematische medewerker/ster aan voor inzake resilience en de Sahel. Je treedt op als expert op het gebied van de banden tussen humanitaire hulp en ontwikkeling, en op weerbare bestaansmiddelen in langdurige crisis- en/of conflictsituaties, namelijk in de Sahel, het gebied van de Grote Meren, de Maghreb en het Nabije Oosten, onder andere met een focus op de volgende thema’s: rampenrisicovermindering (DRR), lokaal humanitair leiderschap (LHL), inclusieve en weerbare voedselsystemen (met inbegrip van voedselreserves), aanpassing aan klimaatverandering, marktontwikkeling en waardeketen.

De medewerker/ster zal deel uitmaken van een thematisch team dat werkt aan humanitaire actie en pleidooiwerk vanuit een LRRD-perspectief (Linking Relief, Rehabilitation and Development - koppelen van noodhulp, heropbouw en ontwikkeling). De persoon onderhoudt contacten met de andere thematische diensten van de afdeling, in het bijzonder met de thematische dienst Duurzame voedselsystemen. De medewerker heeft zowel een thematische focus op resilience op mondiaal niveau, als een geografische focus op de Sahel. In een ploeg van 5 personen (met inbegrip van het diensthoofd), zal de medewerker/ster het werk rond resilience zoveel mogelijk koppelen aan de thema’s migratie, gender, innovatie en pleidooiwerk.

 

Je taken

De thematische medewerker/ster legt rechtstreeks verantwoording af aan het diensthoofd van de dienst Humanitaire Actie en Pleidooiwerk. De medewerker/ster heeft een matrixlink met de Innovatie-Lead van de afdeling, in de hoedanigheid van focuspersoon Humanitaire Innovatie voor de humanitaire ploeg. In dit kader neemt de medewerker/ster deel aan relevante coördinatievergaderingen binnen de afdeling.

Programmatische ondersteuning voor landenteams (50%)

 • Formulering van projecten en programma's:
 1. In samenwerking met de donorrelatiebeheerders steun je de landenteams bij het formuleren van nieuwe humanitaire projectvoorstellen in samenhang met de thematische en/of regionale focus. Je begeleidt de teams m.b.t. de inhoud van de documenten om er de kwaliteit van te verbeteren.
 2. Je stelt de donorrelatiebeheerders en, indien nodig, de landenteams in staat om relevante verbanden te leggen tussen humanitaire en structurele voorstellen.
 3. In de schoot van de humanitaire ploeg en met de landenteams, start je reflecties over de impact van humanitaire projecten en over manieren om die te verbeteren door middel van de ontwikkeling van innovatieve projecten
 • Opvolging van projecten en steun aan de implementatiekwaliteit: je biedt hulp bij het verbeteren van de veranderingstheorie, het definiëren van het MEAL-systeem (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning – Monitoring, Evaluatie, Rekenschap en Leren), het ontwikkelen van specifieke hulpmiddelen en methodologieën voor het meten van aangepaste resilience, leeroefeningen, evaluaties, en de ontwikkeling van een nationale pleidooiagenda. Je volgt de landenteams op die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Innovatieprojecten ondersteund door Oxfam-Solidariteit.
 • Verslaggeving: in samenwerking met de donorrelatiebeheerders kijk je de tussentijdse en eindrapporten na die door de landenteams zijn verzonden en stuurt hen opmerkingen ter verbetering van de kwaliteit
 • Evaluatie: je evalueert of coördineert de evaluaties van projecten en programma's die kaderen binnen het werkthema (veerkracht, humanitaire nexus - ontwikkeling) of de focusregio (Sahel)
 • Leren: je helpt landenteams en de donorrelatiebeheerders om het leerproces voortdurend te valoriseren, in de schoot van de implementatielanden maar ook in een bredere context, met de strategische landen van Oxfam-Solidariteit.

Ontwikkelen en delen van kennis (30%)

 • Je volgt en analyseert de economische, sociale en politieke situatie in de Sahel
 • Je doet (of ondersteunt) contextuele (participatieve) analyses of specifiek onderzoek naar het vinden van duurzame oplossingen voor kwetsbare mensen die in latente crisissituaties leven
 • Je volgt en draagt bij tot de ontwikkeling van vernieuwende instrumenten en humanitaire interventies, in het bijzonder rond LRRD en Resilience
 • Je voert onderzoek uit of delegeert onderzoek over de betreffende thema's en maakt de resultaten over, zowel intern als extern.
 • Je neemt deel aan, draagt bij tot en indien nodig coördineert vergaderingen tussen de verschillende diensten van Oxfam-Solidariteit en binnen de verschillende werkgroepen van Oxfam Internationaal (vooral de Resilience Knowledge Hub), evenals Oxfam-Spanje (Intermon) over resilience in West-Afrika. Je zorgt voor de koppeling en uitwisseling van informatie met andere ploegen die werken rond de Sahel en de betroffen thema's binnen de Oxfam-confederatie.
 • In samenwerking met de dienst donorrelatiebeheerders, volg en analyseer je de Belgische en Europese hulp aan de regio en de betrokken thema's.
 • Je integreert systematisch de genderdimensie en een op rechten gebaseerde benadering in het onderzoekswerk.

Ondersteuning van Oxfams beïnvloedingsstrategie (20%)

 • Je draagt bij tot de uitwerking van een strategie, stelt politieke standpunten voor en vertaalt die in het werk van Oxfam-Solidariteit in België over het thema en de regio in kwestie. Voorbeeld: de Gemeenschappelijke Strategische Kaders van de federale Ontwikkelingssamenwerking)
 • Je ondersteunt de vertaling van kennis en benaderingen van de Oxfam-confederatie in producten en acties van pleidooiwerk, campagne en communicatie naar het Belgisch publiek en beleid
 • Je neemt deel aan de uitwerking van de strategie van Oxfam International.
 • Je steunt de West-Afrikaanse regio op de thema's van veerkracht.

 

Jouw profiel

 • Je hebt een master in landbouw, internationale en/of humanitaire ontwikkeling met een focus op bestaansmiddelen (landbouw, economie, plattelandsontwikkeling) of beschikt over een gelijkaardig competentieniveau verkregen door ervaring.
 • Je hebt een uitstekende kennis van resiliencevraagstukken in crisisgebieden en over bestaansmiddelen, met name in de Sahel.
 • Kennis en/of werk rond DRR, LHL participatieve werkmethodieken en versterking van organisatorische capaciteiten wordt zeer gewaardeerd.
 • Je hebt een beroepservaring van minstens 5 jaar, in het bijzonder inzake:
 1. de uitvoering van resilienceprogramma's en -projecten (met name over het verband tussen humanitaire hulp en ontwikkeling), duurzame bestaansmiddelen, plattelandsontwikkeling, aanpassing aan de klimaatverandering en werken met boerenorganisaties.
 2. een rol als raadgever of thematisch expert op het gebied van resilience in het Zuiden
 • Je bent tweetalig Frans-Engels en hebt een goede kennis van het Nederlands. Elke andere taalkennis is een troef.
 • Je bent professioneel, betrouwbaar, flexibel en nauwgezet.
 • Je bent bereid om te reizen: verschillende terreinreizen per jaar•met een gemiddelde van 10 dagen
 • Kandidaten moeten onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of beschikken over een werkvergunning voor de Europese Unie.

 

Oxfam biedt jou:

 • Voltijds contract (38u) van onbepaalde duur
 • Standplaats: Vier-Windenstraat 60, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.
 • Maandelijks brutosalaris: min. € 2.456,70 – max. € 4.165,24 (voor 30 jaar nuttige ervaring) 13de maand,  maaltijdcheques, groepsverzekering en extralegaal verlof;
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk

 

Ben jij de persoon die we zoeken?

Stuur je motivatiebrief en CV voor 20 januari 2019 naar jobs@oxfamsol.be met als referentie ‘Naam + voornaam + Thematic Officer Resilience’.

Voor Oxfam zijn gelijke kansen belangrijk. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, afkomst of geslacht.

Oxfam engageert zich ertoe om het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen te beschermen en te bevorderen en verwacht van al haar medewerkers en vrijwilligers dat zij dit engagement delen door gemeenschappelijke waarden en een gedragscode (meer info: https://www.oxfam.org/en/explore/how-oxfam-fights-poverty).