Reactie Haïti/Tsjaad : "Interne maatregelen en op sectorieel niveau"

11/02/2018

Naar aanleiding van de onthullingen van vrijdag en de nieuwe elementen die vandaag zijn verschenen met betrekking tot onaanvaardbaar gedrag van enkele medewerkers van de Engelse tak van Oxfam, benadrukt de organisatie gechoqueerd en verbijsterd te zijn over deze gebeurtenissen. Oxfam herhaalt dat meerdere interne maatregelen zijn genomen om deze onaanvaardbare gedragingen te vermijden.

Stefaan Declercq, Secretaris-Generaal van Oxfam-Solidariteit:

« We zijn geschokt en verbijsterd over de laatste onthullingen in Tsjaad. Hoewel we deze informatie niet kunnen bevestigen op dit moment, toont dit opnieuw onaanvaardbaar gedrag van enkele mensen en de noodzaak van een sectorbrede aanpak om het probleem grondig aan te pakken. We willen ook de discussie binnen de humanitaire sector en internationale samenwerking aangaan om efficiënte mechanismen voor informatie uitwisseling te installeren met betrekking tot personeel dat betrokken is zulke zaken.  »

« Sinds de Haïti-zaak in 2011 hebben we een aantal maatregelen genomen om seksueel wangedrag en onfatsoenlijk gedrag te voorkomen en verandering te brengen in de manier waarop we omgaan met beschuldigingen inzake seksueel wangedrag en ongewenste intimiteiten: er is een internationaal beschermingscomité (Safeguarding Taskforce) opgezet ter preventie van seksueel wangedrag en ongewenste intimiteiten, er is een permanente hotline waar wangedrag kan gemeld worden en er zijn interne sensibiliseringsprogramma’s voor preventie en omgaan met klachten. Oxfam heeft eveneens haar Code of Conduct aangepast. Deze gedragscode is nu vooral gericht op preventie. De begeleiding van slachtoffers staat eveneens centraal in deze nieuwe maatregelen. »

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter