Bescherming van burgers in het conflict van Oekraïne, statement Oxfam

01/03/2022

Als humanitaire organisatie is Oxfam geschokt door het verlies van mensenlevens en zeer bezorgd over de gevolgen van het conflict in Oekraïne. Wij roepen op tot een onmiddellijke beëindiging van de vijandelijkheden. De bescherming van levens is van het allergrootste belang. Het is van vitaal belang dat burgers overal worden beschermd en wij zijn solidair met allen die door geweld worden getroffen, waar zij zich ook bevinden.

De bescherming van burgers moet worden gewaarborgd: eerbiediging van het internationale recht en de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties zijn van vitaal belang voor het behoud van vrede. Alle leden van de Verenigde Naties moeten zich er nog meer toe verbinden "hun internationale geschillen langs vreedzame weg te regelen, op zodanige wijze dat de internationale vrede en veiligheid en de rechtvaardigheid niet in gevaar worden gebracht", zoals het VN-Handvest voorschrijft.

In elk conflict zijn het altijd de meest kwetsbare mensen die het zwaarst worden getroffen. Wanneer conflicten en de gevolgen daarvan de economieën verwoesten, zijn het aan beide zijden de armen die hun baan en hun toegang tot diensten zullen verliezen en die het meest zullen moeten vechten om het dagelijkse leven aan te kunnen.

De VN schat dat op dit moment al 386.000 mensen Oekraïne zijn ontvlucht naar Polen, Hongarije, Roemenië, Moldavië en andere omringende landen. Zonder vrede zullen deze aantallen sterk toenemen naarmate mensen ontheemd raken, zowel binnen als buiten de grenzen van Oekraïne.

Alle mensen hebben het recht te vluchten voor conflicten en asiel aan te vragen in veilige landen. Nu aan Oekraïne grenzende landen tienduizenden asielzoekers ontvangen, doet Oxfam een beroep op alle regeringen om ervoor te zorgen dat zij een veilig heenkomen vinden. Dit moet gelden voor alle mensen die een conflict ontvluchten, of dat nu uit Oekraïne is of uit Jemen, Afghanistan of andere landen. Op momenten waar het gevaar voor mensenlevens het grootst is, moeten we samen staan in onze gedeelde menselijkheid, verenigd in ons streven naar vrede en mensenrechten voor alle mensen.

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter