EU-landen houden zich niet aan belofte om einde te maken aan belastingparadijzen

24/02/2022

Vandaag actualiseerden de EU-ministers tijdens de COMPET bijeenkomst de EU-lijst van belastingparadijzen. De update heeft geen landen aan de zwarte lijst toegevoegd en 10 landen aan de grijze lijst. 

In een reactie zei Chiara Putaturo, Europees belastingdeskundige bij Oxfam: 

"Een jaar geleden onthulde Open Lux de verborgen kant van het belastingparadijs dat Luxemburg is, in het hart van de Europese Unie. Acht maanden later onthulden de Pandora Papers hoe de superrijken belastingparadijzen gebruiken om belastingen te ontduiken. Deze week is uit een historisch lek van Zwitserse bankgegevens gebleken hoe criminelen, fraudeurs en corrupte politici het geheimzinnige Zwitserse banksysteem hebben gebruikt om meer dan 8 miljard dollar aan activa te verbergen.”

"Ondanks dit alles zijn de EU-regels inzake belastingparadijzen ongewijzigd gebleven. In de bijgewerkte lijst van vandaag worden beruchte belastingparadijzen binnen de EU nog steeds vrijgesteld en worden problematische jurisdicties, zoals Zwitserland en de VS, en landen met een nultarief, zoals de Kaaimaneilanden, buiten beschouwing gelaten. Ondertussen dreigen armere landen, zoals Tunesië en Vietnam, op de zwarte lijst te worden gezet omdat zij niet aan de EU-normen voldoen.”

"De opname van de Bahama's, Bermuda en de Britse Maagdeneilanden op de grijze lijst betekent dat sommige belastingparadijzen onder de loep zullen worden genomen. Zolang de criteria echter niet worden herzien, kunnen deze landen ongestoord als belastingparadijs blijven fungeren en bij de volgende herziening gemakkelijk van de lijst worden afgevoerd.”

"Hoeveel belastingschandalen moeten er nog plaatsvinden voordat de EU aan een echte hervorming begint? Het huidige proces is disfunctioneel, mist geloofwaardigheid en zal er niet in slagen belastingontduiking een halt toe te roepen. Het wordt tijd dat de EU automatisch een zwarte lijst opstelt van landen die geen of weinig belastingen heffen en dat zij de EU-landen aan dezelfde controles onderwerpt als niet-EU-landen. Ten slotte mag de EU haar zwarte lijst ook niet gebruiken om armere landen, zoals Nigeria en Kenia, te dwingen de oneerlijke belastingovereenkomst van de OESO te ondertekenen".

Julien Desiderio, belastingdeskundige bij Oxfam België, voegde daaraan toe: 

"Het is al lang bekend dat belastingparadijzen de motor zijn achter belastingontduiking en fraude en dat door hun ondoorzichtigheid vuil crimineel geld kan worden verborgen. In België worden de kosten van belastingontduiking geraamd op ongeveer 30 miljard euro per jaar. Dit bedrag alleen al zou de toekenning van extra middelen aan de belastingautoriteiten en de rechterlijke macht moeten rechtvaardigen. Het feit dat inspecteurs van de bijzondere belastinginspectie de status van officier van gerechtelijke politie zullen krijgen, is op zich al een stap vooruit. Maar we moeten ook de essentie van echte belastingparadijzen aanpakken. Wij moeten de transparantiecriteria aanscherpen, met name wat betreft de identificatie van de uiteindelijke begunstigden. De belastingdienst werd te laat ingelicht over de dossiers van Belgische belastingplichtigen die banden hadden met Crédit Suisse, waardoor de reeds geregulariseerde feiten of rekeningen waren verjaard.”

 

Noot voor de redactie

    Julien Desiderio en Chiara Putaturo zijn beschikbaar voor interviews in het Frans en Engels.

    De Europese regeringen hebben vandaag een herziene lijst van EU-belastingparadijzen bekendgemaakt. De zwarte lijst bleef ongewijzigd. Aan de grijze lijst zijn 10 landen toegevoegd.

    Lees onze fiscale briefing van december 2021 om na te gaan waarom en hoe de EU haar belastingparadijsregels moet hervormen. We vernoemen welke criteria in de lijst moeten worden opgenomen en waarom het voorstel van de EU om een criterium in te voeren dat vereist dat landen zich aansluiten bij de BEPS2-belastingovereenkomst van de OESO, oneerlijk is voor de armste landen. 

    Afgelopen december zijn de EU-landen er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de hervorming van de gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen. Dit falen brengt de mogelijkheid in gevaar om vooruitgang te boeken bij de herziening van de definitie van schadelijke belastingregelingen (gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen) en de criteria voor notering (op basis van deze definitie), zoals voorgesteld in de mededeling van de Europese Commissie over goed bestuur in belastingzaken.

Op de huidige zwarte lijst staat geen van de 20 grootste vennootschapsbelastingparadijzen ter wereld die in 2021 door Tax Justice Network zijn geïdentificeerd, noch een van de 15 ergste vennootschapsbelastingparadijzen ter wereld die in 2016 door Oxfam zijn nog steeds relevante analyse zijn geïdentificeerd. Van de 12 landen in de wereld met een belastingtarief van nul procent staat geen enkel op de zwarte lijst en staan er nu 6 op de grijze lijst.

    In eerdere analyses heeft Oxfam aangetoond dat sommige EU-landen op belastingparadijzen lijken.

    Vorig jaar hebben twee belastingschandalen de zwakte van de EU-lijst aangetoond: OpenLux en de Pandora Papers. OpenLux heeft aangetoond dat er belastingparadijzen bestaan in het hart van Europa en dat de EU haar huis op orde moet krijgen. De Pandora Papers hebben aangetoond dat sommige staten van de VS hubs van financiële en zakelijke geheimhouding zijn geworden. De VS voldoen niet aan de criteria van de EU inzake fiscale transparantie, aangezien zij niet zijn toegetreden tot de Common Reporting Standard (CRS) en geen volledige informatie-uitwisseling met andere landen hebben. 

    De EU heeft een lijst opgesteld van verschillende lage-inkomenslanden die niet aan de internationale normen voldoen. Dit ondanks het feit dat deze landen niet hebben deelgenomen aan de besprekingen om deze normen vast te stellen of niet over de capaciteit beschikken om de vereisten ten uitvoer te leggen om te voorkomen dat zij op de zwarte lijst worden geplaatst.

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter