Rijkste landen onverantwoord op de COP24

20/12/2018

De Verenigde Naties zijn er op de COP24 niet in geslaagd ambitieuze doelstellingen vast te leggen om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden zoals in het IPCC-rapport was aanbevolen. Ook België pleegt schuldig verzuim.

In datzelfde rapport van het Klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) staat ook te lezen dat we over amper 12 jaar beschikken om een einde te maken aan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

België zonder klimaatambitie

Alhoewel België tijdens de COP de waarde van het rapport heeft erkend, hebben onze verschillende regeringen geen gezamenlijk akkoord kunnen vinden om er gepast op te reageren. Ondanks de opkomst van 75.000 mensen in Brussel om een sterk klimaatbeleid te eisen, weigert België nog steeds om de 26 andere landen te vervoegen in de “High Ambition Coalition” voor het klimaat. Ons land heeft geen enkele sterke en ambitieuze maatregelen op dat vlak voorgesteld.

De klimaatcrisis is dringend voor iedereen maar het moeilijkst voor de armen

Zonder ambitieuze en snelle maatregelen van onze overheden zullen er meer en meer humanitaire rampen volgen. De meest kwetsbare bevolkingsgroepen zullen daar de eerste slachtoffers van zijn, ook al zijn zij daar het minst verantwoordelijkheid voor.

Een globale opwarming van meer dan 1,5°C zal voor iedereen bijzonder gevaarlijk zijn, maar is voor de armste bevolkingsgroepen een kwestie van leven of dood. Als de opwarming stijgt van 1,5 naar 2°C, zijn dit de gevolgen:

  • Er zullen 457 miljoen mensen meer in de armoede belanden;
  • Circa 420 miljoen mensen zullen blootgesteld worden aan extreme hittegolven;
  • De droogte zal wereldwijd met 39% toenemen.

De sterkst getroffenen hebben de grootste ambities

De landen en gemeenschappen die als eerste door de klimaatopwarming getroffen worden, hebben ambitieuze plannen voor de introductie van hernieuwbare energie. Ze ontwikkelen ook nieuwe manieren om zich aan de gevolgen aan te passen. Zo installeren vrouwen meer en meer zonnepanelen op hun daken en passen boeren innovatieve technieken toe om voedsel te produceren ondanks de steeds minder voorspelbare regens.

Gezien al deze inspanningen en de luide stem van duizenden jongeren en activisten die om sterke maatregelen vragen, staan onze overheden meer en meer tegenover de volgende keuze: zich bij deze beweging aansluiten om de mensheid te redden of zich aan de verkeerde kant van de geschiedenis te plaatsen.

Lees meer over honger en klimaatverandering

Thema: