Samen gaan we voor gelijke rechten

Meisjes en vrouwen zijn de grootste dupe van belastingontwijking.

Want overheden laten toe dat multinationals amper belastingen moeten betalen.

Zo lopen ze elk jaar 100 miljard dollar belastinggeld mis: geld dat zou kunnen gaan naar scholen, gezondheidszorg en sociale diensten voor iedereen.

Daar betalen we allemaal de prijs voor…

...en meisjes en vrouwen nog méér dan anderen.

Want:

  • het grootste deel van mensen in extreme armoede is een meisje of een vrouw;
  • wanneer de school of een bezoek aan de dokter onbetaalbaar wordt, is dat voor vrouwen een extra drempel om niet te gaan
  • en zo wordt het weer moeilijker om uit de armoede te raken.

Ben je een meisje/vrouw? Dan is de kans ook veel groter dat je...

... je school niet afmaakt, of zelfs niet naar school kan gaan
... een job doet die weinig zekerheid geeft (groenten verkopen op de markt, werken als dienstmeid)
... opdraait voor de meeste taken in het huishouden
... zorgt voor zieke familieleden (zeker wanneer er geen betaalbare dokter, ziekenhuis of ouderenzorg in de buurt is)

Gelukkig staan vrouwen en meisjes ook op de eerste rij om dit te veranderen:

Vrouwen eisen een gelijke stem, ze stellen klassieke machtsverhoudingen in vraag, en ze voeren samen actie om beleid en praktijk te veranderen.

Ze willen de mogelijkheid om een volledig, gelijkwaardig leven te leiden, vrij van armoede.

Samen met deze vrouwen en gelijkgezinde mannen gaan we voor gelijke rechten. We leggen ongelijkheid en discriminatie in de economie bloot. Samen vechten we voor een eerlijk belastingstelsel, tegen ongelijkheid en stoppen we armoede.

Zij betaalt de prijs.
Zij gaat voor gelijke rechten.