Neem Oxfam op in uw testament

U kunt ons blijven steunen, ook als u er niet meer bent. Met een testamentaire gift blijft u meebouwen aan een wereld waarin toekomstige generaties een rechtvaardiger leven leiden. Een krachtig en hoopgevend signaal dat het ook anders kan: uw nalatenschap voor een betere wereld.

Legaat

Hebt u voorbehouden erfgenamen, dan erven zij automatisch een deel van uw erfenis. Enkel het resterende gedeelte kunt u toekennen aan andere doelen. Hebt u geen voorbehouden erfgenamen (echtgenoot of echtgenote, geregistreerde partner, kinderen of kleinkinderen of ouders), dan kunt u Oxfam-Solidariteit via een gewoon legaat in uw testament opnemen. In de gratis gids “Goed geregeld, goed gegeven” wordt dit allemaal in detail uitgelegd. Omdat elke situatie anders is kan u een gratis huisbezoek aanvragen.

Successierechten

Als vzw betaalt Oxfam-Solidariteit een laag percentage successierechten (8,8% in Vlaanderen, 12,5% in Brussel en 7% in Wallonië).

Duo-legaat

Deze formule is fiscaal interessant voor mensen zonder directe erfgenamen. U schenkt een legaat aan nabestaanden en u kent een tweede legaat toe aan Oxfam-Solidariteit. Anders dan bij een gewoon legaat betaalt Oxfam alle successierechten. Let op: bij een duo-legaat betalen wij de successierechten in functie van uw graad van verwantschap met de andere erfgenaam (dat kan oplopen tot 80%). Het voordelige vzw-tarief (8,8% in Vlaanderen, 12,5 % in Brussel en 7% in Wallonië) is dus enkel van toepassing op het gedeelte dat toegekend wordt aan Oxfam-Solidariteit.

Neem een kijkje op www.testament.be voor vaakgestelde vragen over legateren voor goede doelen

Contacteer ons voor de gratis gids “Goed geregeld, goed gegeven” of voor een huisbezoek door een medewerker die de verschillende schenkingsformules kan toelichten

Contactpersoon : Nathalie Parenteau:

  • Telefoon: 02 501 67 06
  • E-mail: npa(at)oxfamsol.be
  • Per post: Oxfam-Solidariteit, t.a.v. Nathalie Parenteau, Vier-Windenstraat 60, 1080 Brussel, België

We raden u ook aan advies in te winnen bij de notaris en uw testament notarieel te laten registreren. Meer details over de rol van de notaris op www.notaris.be

Oxfam Solidariteit is lid van Testament.be