Activeer uw steun bij uw bank

Als je elke maand een klein steentje bijdraagt, zorg je ervoor dat wij onze langetermijnprojecten tot een goed einde kunnen brengen, en dat we beter kunnen inschatten over welke financiële middelen we in de toekomst beschikken. Dankzij jou kunnen onze partners overal ter wereld een betere toekomst opbouwen.

Stap 1 van 2

Vul je contactgegevens in, dan ontvang je binnenkort een welkompakket van Oxfam-Solidariteit. Als Solidarity Partner krijg je ook ons driemaandelijks tijdschrift Oxfam&Partners, waarin je leest hoe jouw steun het leven van mensen verandert.

SP OFFLINE NL

Geef hiermee de opdracht aan mijn bankinstelling om elke maand het bedrag van

Het minimumbedrag voor maandelijkse schenkingen is 5 euro, zo kunnen we de administratieve kosten beperken. Dank voor uw begrip.

over te maken op rekening IBAN BE37 0000 0000 2828, BIC BPOTBEB1 van Oxfam-Solidariteit vzw, Vier-windenstraat 60, 1080 Brussel. Met de mededeling 3236 Solidarity Partner.

Ik kan op elk ogenblik een einde maken aan deze opdracht mits eenvoudige mededeling aan mijn bank.