Stop de desastreuse gevolgen van het Europese melkbeleid

03/04/2019

Het Europese melkbeleid is desastreus, zowel voor de Europese als voor de West-Afrikaanse melkveehouders. Om dat beleid aan te klagen, voeren drie Belgische ngo's samen met West-Afrikaanse en Europese melkveehouders een bewustmakingscampagne.

Door het afschaffen van de quota’s op melkproductie in Europa is er een overproductie ontstaan, met een negatieve invloed op de prijs van melk. De overproductie vindt een uitweg door steeds meer export, en vormt een rechtstreekse concurrentie met de lokale melkproductie in West Afrika. Met als gevolg dat Europese en West-Afrikaanse melkveehouders niet meer van hun job kunnen leven.
 
Hoogste tijd om deze wantoestanden onder de aandacht te brengen, vinden de drie Belgische ngo's Oxfam-Solidariteit, SOS Faim en Dierenartsen Zonder Grenzen. Samen met de European Milk Board (EMB) die de Europese melkveehouders vertegenwoordigt en het initiatief “Mon Lait est Local” als vertegenwoordiger van de West-Afrikaanse melkveehouders, starten ze op 2 april een campagne om de Europese Unie aan te zetten een eerlijk, efficiënt en duurzaam Europees melkbeleid te voeren.

Werken met verlies

Vanwege het huidige melkbeleid moet een Belgische veehouder zijn/haar melk vandaag voor 34 cent per liter verkopen terwijl hij/zij aan een productiekosten van 45 cent per liter zit. Hij of zij werkt dus met verlies.
 
De West-Afrikaanse melkveehouder, die met schaarse middelen al de helft van lokale vraag naar melk dekt, moet dan weer opboksen tegen de oneerlijke concurrentie van geïmporteerde Europees melkpoeder waarvan de prijs artificieel laag wordt gehouden. Aan de ene kant wordt de productie van dat melkpoeder door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gesubsidieerd. Aan de andere kant wordt dat melkpoeder later opnieuw met goedkope palmolie* verrijkt en wordt het aan de Afrikaanse consument te koop aangeboden voor een prijs die 30% lager ligt dan die van de lokaal geproduceerde melk.

Aanbevelingen

Met hun campagne willen de vijf partners bij de Europese Unie aandringen om de lokale en eerlijke melkketens in West-Afrika te steunen. Hiervoor moet rekening worden gehouden met volgende aanbevelingen:
  • Het verbieden van elke vorm van dumping van melkproducten en poeders verrijkt met plantaardige vetten op de Afrikaanse markt.
  • De omstandigheden aanpassen om ervoor te zorgen dat Europese melkveehouders een prijs kunnen vragen waarmee ze ten minste hun productiekosten kunnen dekken.
  • De samenhang garanderen tussen het Europees landbouw-  en handelsbeleid ten voordele van een duurzame ontwikkeling.
  • Het ondersteunen van bestaande initiatieven die door de lokale melkproducenten worden gedragen. 

De campagne 

De campagne gaat digitaal van start op 2 april en voorziet een aantal acties in de week van 8 tot 12 april. Zo zal er op 10 april een persconferentie en een symbolische actie plaats vinden op het Schumanplein voor de Europese Instellingen. Op 8 en 9 april worden er over dit onderwerp in de Europawijk conferenties gehouden, op 11 april wordt de film “La planète Lait” (Winnaar van de Prix Alimenterre 2018) vertoond en tussendoor zijn er ontmoetingen tussen West-Afrikaanse, Belgische en Europese overheden.
 
*De schadelijke gevolgen van de verrijking met palmolie
Het mechanisme om melk af te romen en later opnieuw met palmolie te verrijken wordt door Europese bedrijven gebruikt om aan de toenemende vraag naar boter te beantwoorden en om nadien de voorraad aan afgeroomde melk kwijt te raken. Deze praktijk is niet alleen nadelig voor de West-Afrikaanse melkveehouders, hij doet de vraag naar palmolie stijgen waarvan de productie uiterst nefast is voor het milieu. Bovendien is de consumptie van het met palmolie verrijkte melkpoeder minder voedzaam dan die van lokale melk.
 

 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter