Tanzania: Evaluatierapport - burgers volgen beleid op door digitale technologie

In 2017 startte Oxfam samen met haar partners in Tanzania een project dat als doelstelling heeft om beleid op te volgen vanuit de gemeenschappen met digitale technologie. Het project werd ondersteund in rurale gemeenschappen en in een vluchtelingenkamp in Tanzania. Deze impactevaluatie analyseerde de meerwaarde van digitale technologieën ten aanzien van de traditionele aanpak.

In een vorig Oxfam project “Chukua Hatua” mobiliseerden animatoren de gemeenschap rond een lobby-agenda. Vanaf 2017 gebeurde dit met de hulp van digitale technologie. We implementeerden dit project in een context waarin burgers zich steeds minder kunnen uitspreken over maatschappelijke thema's die hen aanbelangen. De evaluatie werd uitgevoerd in een gemeenschap waar wel met digitale strategieën werd gewerkt, en een waar zonder digitale aanpak werd gewerkt.

Impact van sociale media

Uit deze evaluatie blijkt dat sociale media (Facebook, Whatsapp, Twitter…) meer worden gebruikt om lokale problemen te bespreken en aan te kaarten door dit project, maar in de eerste plaats vooral bij de gemeenschapsanimatoren. Gemeenschapsanimatoren contacteren elkaar vaker via deze sociale media. De animatoren zijn ook gekender bij de leden van de gemeenschappen. Ze hebben nieuwe manieren om met politieke leiders in contact te komen.

Daarentegen heeft het project geen impact op het offline contact tussen de animatoren en de gemeenschappen. In dorpen waar animatoren de bevolking mobiliseren en sensibiliseren over mensenrechten, nemen burgers vaker deel aan formele dorpsvergaderingen en veranderen ze hun gedrag. Vrouwen rapporteren vaker over thema’s als geweld en mannen over thema’s als water.  Op een hoger politiek niveau zien we hier weinig impact van.

Burgers zullen met dit project echter niet meer dan vroeger sociale media gebruiken, zeker vrouwen niet. Een gevaar is ook dat de animatoren de informatiestromen centraliseren, en dat er spanningen ontstaan tussen de animatoren en lokale leiders omdat deze leiders niet altijd in het bezit zijn van bijvoorbeeld een smartphone. 

Publicatiedatum: 
21/02/2020
Download (2.36 MB)