Technisch medewerker WASH – Humanitaire programma’s (m/v/x)

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede.

In België legt Oxfam-Solidariteit zich toe op noodhulp, ontwikkelingsprojecten, campagnes en tweedehands en maakt deel uit van de confederatie Oxfam, die actief is in meer dan negentig landen wereldwijd.

Oxfam-Solidariteit werft een technisch raadgever WASH aan ter ondersteuning van de humanitaire programma’s van Oxfam op het terrein. De technisch raadgever WASH treedt op als expert op het gebied van kwalitatieve en kwantitatieve toegang tot drinkwater en sanitair, en de promotie van goede hygiëne tijdens langdurige crises, conflicten of epidemieën. Focusregio’s zijn de Sahel, de Grote Meren, de Maghreb en het Nabije Oosten.

Als technisch raadgever WASH behoor je tot de dienst humanitaire actie en beleidsbeïnvloeding, in een LRRD-perspectief (noodhulp, heropbouw en ontwikkeling koppelen). Jouw werk rond humanitaire WASH-projecten verbind je aan resilience, lokaal humanitair leiderschap, gender, vernieuwing en pleidooiwerk.

Jouw plek in de organisatie:
Je legt verantwoording af aan het diensthoofd van de dienst humanitaire actie en beleidsbeïnvloeding, die bestaat uit zes medewerkers. Je werkt nauw samen met de medewerkers van je dienst, de dienst institutionele partnerrelaties en de Oxfam-kantoren in de landen.


Je taken:

 • Programmaondersteuning aan de landenteams (70%)

Opstellen van projecten en programma’s:

 1. Je ondersteunt de landenploegen bij het schrijven van voorstellen voor humanitaire projecten vanuit jouw thematische invalshoek. Je gidst de landen  bij de technische inhoud met het oog op globale samenhang en kwaliteit ;
 2. Je neemt het voortouw bij denkoefeningen over de impact van humanitaire WASH-tussenkomsten en de manieren om die te verbeteren door het ontwikkelen van vernieuwende projecten ;
 3. Je kijkt toe op de integratie en het naleven van de erkende normen van de sector (voornamelijk SPHERE, Global WASH Cluster en ECHO) en de WASH Minimum requirements van Oxfam.


Opvolging van projecten en steun aan de uitvoeringskwaliteit:

 1. Je maakt terreinreizen om de technische en kwalitatieve uitvoering van WASH-projecten en activiteiten van Oxfam op te volgen ;
 2. Je neemt regelmatig contact op met de landenploegen en coördineert samen met de WASH-verantwoordelijken in landen en regio’s ;
 3. Je ondersteunt de landenploegen met strategische en technische raad om de activiteiten aan te passen aan de evoluerende context van de crises ;
 4. Je kijkt de tussentijdse en eindverslagen van de landenploegen na en stuurt je opmerkingen om de kwaliteit te verbeteren ;
 5. Je coördineert de evaluaties van projecten en programma’s binnen jouw expertisedomein.

 

 • Kennis ontwikkelen en delen (30%)
 1. Je ondersteunt participatieve contextanalyses of specifieke studies rond duurzame oplossingen voor kwetsbare personen in latente crisisgebieden ;
 2. Samen met de landenploegen draagt je bij tot denkprocessen rond aspecten van lokaal leiderschap, betrokkenheid van de gemeenschappen, duurzaamheid, milieu in verband met WASH-respons ;
 3. Je systematiseert het leerproces over de WASH-programma’s bij Oxfam-Solidariteit en belicht goede praktijken met het oog op de eerstvolgende programmacycli ;
 4. Je beheerst  de humanitaire WASH-strategie 2017-2020 van Oxfam, evenals de WASH-strategie rond onderzoek en ontwikkeling en verspreidt die in de humanitaire dienst en de dienst institutionele partnerrelaties ;
 5. Je neemt deel aan de interne werkgroepen van het Global Humanitarian Team van Oxfam International en draagt bij tot de denkprocessen binnen jouw expertisedomein ;
 6. Je kunt gevraagd worden om deel te nemen aan het uitwerken van de nieuwe WASH-strategie van Oxfam International ;
 7. Je voert onderzoek uit rond de betrokken thema’s of delegeert dat, en deelt de resultaten daarvan mee, zowel binnenshuis als naar buiten ;
 8. Je integreert de genderdimensie en de rechtenbenadering in het onderzoek dat je uitvoert.


Jouw profiel:

 • Je beschikt over een technisch diploma dat rechtstreeks in verband staat met WASH en/of een humanitaire master met een focus op WASH, milieu- of gezondheidzorg, of over gelijkgestelde ervaring ;
 • Je hebt een uitstekende kennis over de toegang tot drinkwater en sanitair in crisisgebieden ;
 • Je beschikt over minstens vijf jaar ervaring, in het bijzonder rond de uitvoering van WASH-programma’s op het terrein of in de hoedanigheid van technisch expert of raadgever in verband met WASH ;
 • Je bent tweetalig Frans/Engels en hebt een goede kennis van het Nederlands Kennis van andere talen is een troef ;
 • Je bent professioneel, betrouwbaar, flexibel, nauwgezet, zelfstandig, proactief en hebt goede netwerkkwaliteiten ;
 • Je bent bereid te reizen (meerdere terreinreizen per jaar, met een gemiddelde van tien dagen per reis) ;
 • Je bent onderdaan van een van de lidstaten van de Europese Unie of beschikt over een werkvergunning voor de EU.


Oxfam biedt jou:

 • Voltijds contract (38u) van bepaalde duur (2 jaar) ;
 • Werkplaats: Oxfam-Solidariteit, Vier-windenstraat 60, 1080 Brussel ;
 • Maandelijks brutosalaris: min. 2.456,70 - max. 4.165,24 € (voor 30 jaar nuttige ervaring), 13de maand,  maaltijdcheques, groepsverzekering en 5 extralegale verlofdagen ;
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.


Ben jij de persoon die we zoeken?

Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste tot en met 12 mei 2019 naar OBE.jobs@oxfam.org met de vermelding van Naam + Voornaam + “WASH Hum CG3”.

Voor Oxfam zijn gelijke kansen belangrijk. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, afkomst of geslacht.

Oxfam engageert zich ertoe om het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen te beschermen en te bevorderen en verwacht van al haar medewerkers en vrijwilligers dat zij dit engagement delen door gemeenschappelijke waarden en een gedragscode (meer info: https://www.oxfam.org/en/explore/how-oxfam-fights-poverty).
 

Flickr date taken: 
zondag, 12 mei, 2019