thematische medewerker/ster (m/v/x) “Klimaatverandering”

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede.

Globale opwarming heeft een rechtstreekse impact op de inkomstenbronnen en de productiecapaciteiten van de mensen. Milieu- en klimaatproblemen zijn op hun beurt ook het gevolg van niet-duurzame productie- en consumptiepatronen, en van overconsumptie.

Het Klimaatakkoord van Parijs biedt een nieuw ambitieus kader om de globale opwarming te beperken tot 1,5 graden, wat een paradigmaverschuiving vereist, gericht op duurzame en inclusieve ontwikkeling. Een aantal voorgestelde maatregelen zal negatieve gevolgen hebben voor de voedselzekerheid en de ontwikkeling van kleinschalige boeren in die landen.

Jouw rol in de organisatie:

De thematische medewerker/ster is lid van de dienst Duurzame Voedselsystemen binnen de afdeling Programma en Beleidsbeïnvloeding.  Hij/zij bevindt zich op het kruispunt van het werk van Oxfam-Solidariteit rond die drie volgende thema’s: maatregelen tegen klimaatverandering (aanpassing aan en matiging van de gevolgen van de klimaatverandering), beleidswerk in België en humanitaire hulp.

De thematische medewerker/ster legt rechtstreeks verantwoording af aan het diensthoofd. Hij/zij zal ook nauw samenwerken met de beleidsverantwoordelijke van de afdeling en de campagnedienst.

 

Jouw functie

 • Vertegenwoordiging, netwerken: Hij/zij zal de standpunten van Oxfam-Solidariteit binnen de Oxfam-confederatie en extern vertegenwoordigen.
 • Beleidswerk: volgt beleidsdoelstellingen m.b.t. klimaatverandering en ondersteunt de ontwikkeling van gepaste en goed overwogen pleidooistrategieën om die doelstellingen te verwezenlijken, daarbij rekening houdend met de landennoden.
 • Programma ontwikkeling: werkt mee aan nieuwe programmavoorstellen voor institutionele donors om de programmaportefeuille van Oxfam-Solidariteit m.b.t Klimaatverandering uit te breiden.
 • Programma-ondersteuning: volgt de aflevering van Oxfam-Solidariteit ondersteunde en gefinancierde programma’s en projecten. Hij of zij zorgt ervoor dat die uitgevoerd worden in overeenstemming met Oxfams programmakwaliteitsnormen door gepaste ondersteuning te voorzien.
 • Leerbeheer: draagt bij aan het delen van leren en kennis rond Klimaatverandering binnen de afdeling Programma & Beleidsbeïnvloeding en het globale netwerk van Oxfam.

 

Jouw profiel

Je bent geestdriftig en creatief, proactief, en een natuurlijke netwerker, met een passie voor Klimaatverandering. Je bent vertrouwd met de aanpak van de mensenrechten en genderrechtvaardigheid met betrekking tot de maatregelen tegen klimaatverandering. Bonuspunten krijg je wanneer je makkelijk zaken kan verbinden, in een systeembenadering. Je bent een natuurlijke communicator en voelt je erg comfortabel in het werken met een ploeg. Je hebt een multiculturele gevoeligheid, je begrijpt de basisbeperkingen waarmee partners in ontwikkelende landen geconfronteerd worden. Je onderschrijft de missie en waarden van Oxfam Solidarity.

Kennis en ervaring

 • Minstens drie jaar aangetoonde ervaring in ontwikkelingssamenwerking en beleidsbeinvloeding op Belgisch en/of Europees niveau.
 • Begrip van klimaatproblemen en in het bijzonder grondgebonden oplossingen (land-based solutions);
 • Ervaring en programma/projectcyclusbeheer en resultaatgebaseerde benadering.
 • Inzicht in het kernprobleem van genderrechtvaardigheid in ontwikkeling en de op mensenrechten gebaseerde benadering van ontwikkeling;
 • Kennis en ervaring m.b.t. de  Monitoring, Evaluation, Accountability & Learning (MEAL) methodologieën

Professionele vaardigheden 

 • Uitstekende geschreven en mondelinge communicatie, met inbegrip van de bekwaamheid een strategie duidelijk over te brengen
 • Uitstekende geschreven en gesproken kennis van Engels, Frans en Nederlands (of bereidheid te leren). Spaans en Portugees zijn een plus.
 • Bereidheid om te reizen

 

Oxfam biedt jou:

 • Voltijds contract (38u) van bepaalde duur van 6 maanden
 • Werkplaats: Oxfam-Solidariteit, Vier-windenstraat 60, 1080 Brussel  
 • Maandelijks brutosalaris: min. 2.456,70 € – max. 4.165,24 (voor 30 jaar nuttige ervaring) + 13de maand + maaltijdcheques en extralegaal verlof 
 • Indiensttreding: Vanaf 16 september 2019 

 

Ben jij de persoon die wij zoeken?

Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 29/07/2019 naar OBE.Jobs@oxfam.org met vermelding van ‘ Naam + Voornaam + CG4-5 Klimaat”.

Voor Oxfam zijn gelijke kansen belangrijk. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, afkomst of geslacht.

Oxfam engageert zich ertoe om het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen te beschermen en te bevorderen en verwacht van al haar medewerkers en vrijwilligers dat zij dit engagement delen door gemeenschappelijke waarden en een gedragscode (meer info: https://www.oxfam.org/en/explore/how-oxfam-fights-poverty).

 

Flickr date taken: 
maandag, 24 juni, 2019 t/m maandag, 29 juli, 2019