Tools om bij te dragen aan een antiracistische samenleving

05/06/2020
Oxfam wil zich niet alleen verzetten tegen geïnstitutionaliseerd en systemisch racisme in de samenleving, maar ook een betere bondgenoot worden van de Black Lives Matter-beweging en het wereldwijde netwerk tegen racisme.

Zonder aanpak van systematisch racisme kunnen we armoede en ongelijkheid niet verslaan

We begrijpen dat racisme structureel is, gecreëerd en ondersteund wordt door de witte macht die zich het recht toe-eigent om zwarte en andere mensen van kleur te onderdrukken, te ontmenselijken en uit te buiten. Daarom erkennen wij dat omgekeerd racisme niet kan bestaan. Deze onderdrukking komt nog steeds voor in de Verenigde Staten, maar ook in België en de rest van de wereld.
 
Als internationale ontwikkelingsorganisatie die zich al meer dan 50 jaar bezighoudt met armoedebestrijding over de hele wereld, beseffen en erkennen we dat ons werk zijn oorsprong kent in het koloniale en racistische verleden van België en Europa. We erkennen ook de moed die Oxfam in het verleden heeft getoond met betrekking tot deze kwesties - met inbegrip van onze steun aan de anti-apartheidsbeweging in de jaren tachtig.

Er is nog werk aan de winkel

We zetten ons niet alleen in om racisme te bestrijden, maar ook om een actief antiracistische organisatie te zijn - te beginnen met onze interne cultuur. We moeten structuren die de witte macht en haar privileges institutionaliseren ontmantelen. We moeten de racistische cultuur en praktijken aan de kaak stellen. We willen een bondgenoot zijn van de antiracistische bewegingen en moedigen onze medewerkers en achterban aan om hetzelfde te doen: de overtuigingen die we hebben afschudden en onszelf heropvoeden. We moeten leren wat het betekent om antiracistisch te zijn, omdat  ‘niet-racistisch’ zijn niet volstaat.

Tools om antiracistisch te worden

Op dit moment is het meer dan ooit  belangrijk de stemmen van zwarte activisten en organisaties te versterken. Daarom geven we je hieronder enkele aanbevelingen van boeken, films, documentaires en podcasts die een goede start zijn  om antiracistisch te worden.
 
Oxfam is gebouwd op de kracht van mensen. Mensen die de kracht hebben om het systeem te veranderen. We staan volledig achter de zwarte gemeenschap en alle gemeenschappen die gediscrimineerd worden - want genoeg is genoeg. We eisen rechtvaardigheid, verantwoording en actie om een einde te maken aan het geïnstitutionaliseerde racisme dat in de Verenigde Staten, België en de rest van de wereld tegen de zwarte bevolking blijft bestaan.
 
Wij bevestigen luidkeels: Black Lives Matter.