Universele gezondheidszorg: hoe het komt dat de armsten buiten programma's voor gezondheidszorg vallen

Universele gezondheidszorg staat bovenaan de internationale agenda over gezondheid. De manier waarop universele gezondheidszorg wordt ingevoerd, is cruciaal voor het succes ervan. 

Universele gezondheidszorg gaat is essentie over het recht op gezondheid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO worden elk jaar 100 miljoen mensen de armoede ingeduwd omdat ze cash moeten betalen voor medicijnen en behandeling. Dat staat gelijk aan 3 mensen per seconde, elke seconde. Iedereen, arm of rijk, zou de gezondheidszorg moeten krijgen die hij/zij nodig heeft, zonder daarvoor in financiële moeilijkheden te komen. 

Dat klinkt mooi, maar in de praktijk zijn er jammer genoeg misbruiken in naam van zogenaamde universele gezondheidszorg. 

Universele gezondheidszorg = voor iedereen

Bepaalde donateurs en overheden van ontwikkelingslanden promoten programma's voor gezondheidszorg die niet gebruikt kunnen worden door de meerderheid van de mensen - en in het bijzonder de armsten. 

Deze programma's versterken mogelijk ook de ongelijkheid, want ze geven voorrang aan mensen die formeel tewerkgesteld zijn boven mensen die in de informele sector werken. Ze sluiten de armsten en mensen aan de rand van de maatschappij uit; mensen die het zich niet kunnen veroorloven om geen verzekeringspremies kunnen betalen. 

Een aantal ontwikkelingslanden verwerpt dit model. Zij geven prioriteit aan algemene uitgaven van de overheid voor gezondheidszorg, op zichzelf staand of aangevuld met belastingen op arbeid uit de formele sector. Op deze manier versterken zij de gezondheidszorg. 

Met inkomsten uit eerlijke belastingen

De sleutel tot universele gezondheidszorg: financiering door middel van progressieve belastingen en internationale hulp. Zelfs de armste landen kunnen meer inkomsten creëren door middel van belastingen. Oxfam schat dat een extra 269 miljoen dollar kan worden opgehaald wanneer het belastingsysteem in 52 ontwikkelingslanden verbeterd wordt. Dat zou genoeg zijn om het budget voor gezondheidszorg in deze landen te verdubbelen. 

Er is dringend actie nodig om wereldwijde belastingontwijking en belastingfraude tegen te gaan, zodat landen meer eigen inkomsten kunnen genereren en behouden voor hun eigen uitgaven voor gezondheidszorg. 

Publicatiedatum: 
09/10/2013
Download (787.82 KB)
Land: