Update: Oxfam reageert op zaak en beschuldigingen van seksueel wangedrag in Haïti, Tsjaad en Zuid-Soedan

14/02/2018

Verontwaardigd en geschokt zijn we bij Oxfam. Oxfam-medewerkers hebben in 2011 een beroep gedaan op prostituees in Haïti, vlak na de aardbeving daar. En nu zijn er beschuldigingen over gelijkaardig gedrag van oud-medewerkers in Tsjaad en Zuid-Soedan. 

Enkele oud-medewerkers van de Britse tak van Oxfam hebben in 2011 betaald voor seks in Haïti, in de nasleep van de zware aardbeving daar. Dat onthulden media vorige vrijdag. De mensen hebben misbruik gemaakt van hun macht als hulpverlener. Oxfam heeft deze mensen macht gegeven, en die hebben ze gebruikt tegen kwetsbare vrouwen en mannen die ze net hadden moeten helpen. (lees verder onder het filmpje)

Strengere maatregelen

Een aantal bevoorrechte medewerkers heeft zich gedragen op een manier die we bij Oxfam totaal onaanvaardbaar vinden. Onze interne procedures waren niet sterk genoeg om hen te stoppen. We zijn bij Oxfam erg verontwaardigd en geschokt over wat er in 2011 gebeurd is. Betalen voor seks gaat in tegen de gedragscode die al onze medewerkers onderschrijven. We zijn een goed doel: we komen net op voor de meest kwetsbare mensen. 

We doen er alles aan om deze zaken en beschuldigingen opnieuw te onderzoeken. We openen onze boeken voor de toezichthouders. We heropenen onderzoeken uit het verleden en stellen meteen een onderzoek in naar de manier waarop zaken zijn behandeld. We zijn bezorgd over de zaken die naar boven komen, maar we verwelkomen het feit dat ze aan het licht komen. Want we willen dat recht volledig geschiedt.

Vertrouwen geschonden

De betrokken oud-medewerkers hebben met hun wangedrag ons vertrouwen geschonden, en het vertrouwen dat onze sympathisanten en overheden in ons stellen. Zij vertegenwoordigen niet het Oxfam waar wij in geloven. 

Oxfam vecht tegen armoede wereldwijd en helpt om de levens van miljoenen mensen te redden. We blijven geloven in de duizenden Oxfam-medewerkers en tienduizenden vrijwilligers toegewijd zijn aan onze normen en waarden. Het is onze grootste prioriteit om eerlijk, transparant en open te zijn over hoe we seksueel wangedrag, intimidatie en pesterijen aanpakken. We hopen dat we het vertrouwen van onze sympathisanten, medewerkers en vrijwilligers kunnen herstellen. 

Wat is er precies gebeurd in Haïti? 

In 2010 was er een grote aardbeving in Haïti. Honderdduizenden mensen verloren hun leven, hun huis of familie. Oxfam heeft noodhulp verleend na deze ramp. Tot onze afschuw is nu gebleken dat werknemers van de Britse tak van Oxfam in Haïti, waaronder een Belg, prostituees ontvingen. Dit is onaanvaardbaar en gaat compleet in tegen de waarden van Oxfam. 

En in Tsjaad en Zuid-Soedan? 

We kunnen de beschuldigingen over seksueel wangedrag in Tsjaad en Zuid-Soedan op dit moment nog niet bevestigen. Maar ze tonen opnieuw dat een aantal bevoorrechte medewerkers zich mogelijk heeft gedragen op een manier die we bij Oxfam totaal onaanvaardbaar vinden. Oxfam neemt elk vermoeden van wangedrag of misbruik bijzonder ernstig. 

Onaanvaardbaar

We willen duidelijk zijn: betalen voor seks, machtsmisbruik en ander wangedrag zijn totaal onaanvaardbaar voor ons. Zo'n gedrag is een rechtstreekse aanval op de waarden die we uitdragen en verdedigen bij Oxfam. Het gaat in beide gevallen om het gedrag van enkele bevoorrechte mannen, die misbruik hebben gemaakt van de mensen die ze moesten beschermen. 

De betrokken personen hebben misbruik gemaakt van het vertrouwen dat duizenden sympathisanten en werknemers stellen in Oxfam. Mensen die erop rekenen dat we elke dag alles doen wat we kunnen om een einde te maken aan armoede en onrecht. 

Welke maatregelen zijn er genomen tegen dit seksueel wangedrag?

De Britse tak van Oxfam heeft in 2011 een intern onderzoek ingesteld, de nodige officiële instanties geïnformeerd en zelf in de pers en op hun website gecommuniceerd over de resultaten van het onderzoek. 

De betrokken werknemers werden geschorst tijdens het interne onderzoek in 2011. 4 medewerkers zijn daarom in 2011 ontslagen na een intern onderzoek; 3 medewerkers hebben zelf ontslag genomen tijdens het onderzoek. 

Hebben de betrokken personen geld van Oxfam gebruikt voor hun contacten met prostituees?

Nee. Er is geen geld van schenkers verduisterd. De giften die gedaan werden voor hulp na de aardbeving in Haïti, zijn niet misbruikt. Er zijn meerdere, externe audits uitgevoerd van het noodhulpprogramma in Haïti. Die audits toonden aan dat er geen verduistering of corruptie heeft plaatsgevonden. 

Waarom heeft Oxfam de politie in Haïti niet gecontacteerd? 

Oxfam Groot-Brittannië heeft overwogen om de politie in Haïti te contacteren in 2011. Maar we kregen het advies van juristen in Haïti dat het extreem onwaarschijnlijk zou zijn dat de politie op dat moment gevolg zou geven aan dat verzoek. Dat kwam door de aard van de beschuldigingen en de chaotische situatie waarin Haïti zich bevond na de aardbeving.  

Welke maatregelen heeft Oxfam genomen om dit wangedrag te voorkomen?

Wanneer we nu terugkijken op deze gebeurtenissen, moeten we toegeven dat onze reactie toen niet voldeed aan de normen die we onszelf vandaag opleggen. Dit had nooit mogen gebeuren. We engageren ons om op een duurzame manier verandering te brengen in de manier waarop we omgaan met beschuldigingen en zaken van seksueel wangedrag en ongewenste intimiteiten. 

Volgende maatregelen moeten dit wangedrag helpen voorkomen, en ervoor zorgen dat beschuldigingen optimaal opgevolgd worden: 

  • we hebben een internationaal beschermingscomité met vertrouwenspersonen opgezet (een Safeguarding Taskforce); 
  • we hebben een hotline (telefonisch) gecreëerd om seksueel wangedrag en ongewenste intimiteiten te melden
  • net als interne vorming om medewerkers over te sensibiliseren over preventie en over de manier om klachten op te volgen; 
  • Oxfam-medewerkers moeten een morele gedragscode navolgen; 
  • er is meer aandacht voor de begeleiding van slachtoffers. 

Wat er in Haïti is gebeurd, past totaal niet bij een organisatie die aan ontwikkelingssamenwerking doet en juist opkomt voor de rechten van vrouwen.  

 

 

Land: