Voedsel, fossiele brandstoffen en vuile financiering

De klimaatverandering zorgt er nu al voor dat mensen honger lijden. Dat is in grote mate te wijten aan het gebruik van fossiele brandstoffen, want die vormen wereldwijd de grootste bron van de uitstoot van broeikasgassen.

Als de huidige trend doorzet, zal de wereld tegen het einde van de eeuw 4-6ºC heter zijn. Dat is meer dan 2°C enkel en alleen binnen de levensduur van de meeste mensen die dit rapport lezen. Deze temperatuurstijgen kan ervoor zorgen dat 400 miljoen mensen in de armste landen het risico gaan lopen op ernstige voedsel- en watertekorten tegen het midden van deze eeuw.

Er zijn al enkele stappen in de goede richting om de klimaatverandering tegen te gaan. Maar dit rapport toont hoe een 'giftige driehoek' van politieke traagheid, financieel kortetermijndenken en gevestigde belangen in fossiele brandstoffen de transitie blokkeren die we zo hard nodig hebben.

Om de heerschappij van fossiele brandstoffen te helpen doorbreken, moeten overheden zich ertoe verbinden om de uitstoot van fossiele brandstoffen geleidelijk aan af te bouwen, tegen het begin van de tweede helft van deze eeuw, en met de rijke landen voorop.

 

Publicatiedatum: 
15/10/2014
Download (800.02 KB)