Vrede is mogelijk als er lessen worden getrokken uit de mislukking van Oslo

14/11/2019

Om het even welk vredesproces tussen Israëli’s en Palestijnen is gedoemd om te mislukken als er geen lessen uit het verleden getrokken worden, constateert Oxfam vandaag, meer dan een kwart eeuw na de ondertekening van de Oslo-akkoorden, in een nieuw rapport ,,From Failed to Fair".

Landendirecteur van Oxfam in bezet Palestijns gebied en Israël, Shane Stevenson, roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren nu het geweld in Gaza terug oplaait. Hij benadrukt dat de internationale gemeenschap dringend actie moet ondernemen:

"De schrijnende escalatie van het geweld in en rondom de Gazastrook toont dat Palestijnen en Israëli’s niet langer kunnen wachten op vrede. Zesentwintig jaar van een mislukt vredesproces heeft geleid tot een voortdurende ontkenning van rechten en een schijnbaar eindeloze cyclus van geweld. Er moet dringend actie worden ondernomen om de onderliggende oorzaken van het conflict aan te pakken en vooruitgang te boeken op lange termijn.”

Oxfam stelt vast dat Israël er via economische en militaire druk in slaagde om ervoor te zorgen dat de Palestijnen de Oslo-akkoorden grotendeels naleefden. Anderzijds bleven de Palestijnen afhankelijk van de internationale gemeenschap om druk te zetten op Israël om de Oslo-akkoorden na te leven. Iets waar deze internationale gemeenschap geen mandaat over had gekregen in het akkoord zelf.

"Het is vandaag meer dan ooit belangrijk om te bekijken waarom eerdere processen zijn mislukt en wat er anders moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat een nieuwe aanpak inclusief, rechtvaardig en duurzaam is", aldus Shane Stevenson.

Zo vindt Oxfam dat nieuwe onderhandelingen niet alleen verankerd moeten worden in mensenrechten. Ze moeten ook geworteld zijn in het internationale recht, gecontroleerd worden door derden, duidelijke tijdschema’s omvatten en extra aandacht geven aan de participatie van vrouwen, jongeren en gemarginaliseerde groepen in de samenleving.

Kinderen en jongeren onder de 29 jaar maken immers meer dan 50% van de bevolking in bezet Palestijns gebied uit. Bovendien bedraagt de werkloosheid in de Gazastrook alleen al 52%. Dit aantal loopt op tot 74% voor vrouwen en 69% voor de jongeren in Gaza. Het Palestijnse volk heeft daarenboven nooit soevereine controle gehad over zijn economie. Bovendien werd een omgeving gecreëerd die de afhankelijkheid van hulp en conflicten eerder verergerde dan verlichtte.

Het onderzoek van Oxfam is gebaseerd op interviews met hoofdrolspelers - Palestijnen, Israëli’s en internationale - en waarnemers ten tijde van de Oslo-onderhandelingen en vandaag. De geïnterviewden gaven aan dat bij vroegere vredesprocessen basisprincipes zoals inclusiviteit en mensenrechten werden genegeerd en dat dit ongestraft werd toegestaan. Uit het onderzoek bleek dat de rechten eerst werden genegeerd om nadien vergeten te worden. Dit leidde tot tientallen jaren van onrechtvaardigheid en geweld.

Sinds de ondertekening van de Oslo-akkoorden is het aantal Israëlische kolonisten in illegale nederzettingen verviervoudigd en werd er een honderden kilometerslange muur gebouwd. Bovendien worden twee miljoen mensen in Gaza geïsoleerd. De intra-Palestijnse scheiding tussen de facto autoriteiten in Gaza en de Palestijnse Autoriteit heeft de mislukkingen van Oslo en de armoede en onzekerheid in bezet Palestijns gebied alleen maar verergerd. Aangezien er sinds 2006 geen algemene verkiezingen meer zijn gehouden, merkt Oxfam ook bij de Palestijnse Autoriteiten een steeds grotere intolerantie op ten aanzien van afwijkende meningen.

"Bovendien draagt ook de internationale gemeenschap een verantwoordelijkheid voor de grove mislukking van het vredesproces,” aldus Shane Stevenson. “Internationale beleidsmakers mogen niet stilzwijgend toekijken hoe Palestijnen en Israëliërs nog twee decennia van valse beloften en mislukte vrede moeten verduren."

Noot voor de redactie

Het rapport is hier beschikbaar in het Engels: https://www.oxfam.org/en/research/failed-fair

Oxfam beleidsmedewerker beschikbaar voor meer duiding.

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter