VRT op bezoek bij Oxfam-projecten in El Salvador

23/12/2015

Nergens in de wereld gebeuren zoveel natuurrampen als in El Salvador. Het klimaat verandert, en dat is een ramp voor mensen en voor de natuur. Ketnetwrapper Sien ging kijken hoe mensen zich beschermen tegen de klimaatverandering en het natuurgeweld.

Wat als je huis of school overstroomt?

Een pluviometer waarschuwt de mensen.


22 vulkanen in één klein land

Een spel om te leren over natuurrampen


Santiago vertelt over de aardbeving

Wat moet je doen als er een aardbeving is?


Door de droogte is er minder oogst

Sien ontdekt waarom moestuintjes zo belangrijk zijn.

Deze projecten van Oxfam om de risico’s en de gevolgen van natuurrampen te verminderen werden gefinancierd door de EU.


De Europese Unie is een van de belangrijkste donors van humanitaire hulp in de wereld. Tot zijn bevoegdheid behoort de financiering van noodhulp maar eveneens het ondersteunen van acties voor rampenpreventie. Haar programma ’Voorbereiding op Rampen’ helpt de kwetsbare bevolkingsgroepen die in de meest gevoelige gebieden leven om de gevolgen van natuurrampen zoveel mogelijk te beperken.

 

Partner: