Waarom Belgische en Burkinese melkboeren precies dezelfde problemen hebben

17/05/2016

Je bent melkboer, je verkoopt je melk aan klanten en dankzij de winst breng je eten op de plank. Of zo gaat het normaal gezien. Maar het Europese landbouwbeleid steekt daar een stokje voor: in België en in Burkina Faso.

De melkcrisissen volgen elkaar op in Europa. In 2015 had België de 3de grote melkcrisis in minder dan 10 jaar. Duizenden melkboeren worden getroffen door de dalende melkprijs: ze verdienen niet genoeg om te kunnen leven van hun melk.

De situatie is oneerlijk, en ze heeft ook gevolgen voor melkboeren in Burkina Faso. Die moeten concurreren met goedkoop Europees melkpoeder, veel goedkoper dan hun eigen Burkinese melk. Ook zij kunnen op hun beurt niet leven van hun melkproductie.

Hoe is het zo ver gekomen?

Het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid is een belangrijke oorzaak van de melkcrisissen. Sinds de vroege jaren 2000 wil de Europese Unie de melkboeren niet langer een minimum aankoopprijs garanderen voor hun melk. De quota voor de melkproductie werden bovendien geleidelijk aan verhoogd en uiteindelijk afgeschaft, waardoor er steeds meer overproductie is.

Resultaat? Op de Europese markt is er voor melk meer aanbod dan vraag, en de melkprijzen zijn in vrije val. De markten globaliseren en de internationale concurrentie is hevig, maar het Europa kiest voor landbouwbeleid van steeds meer melkproductie, tegen de laagste kosten, in steeds grotere bedrijven.

Wat zijn de gevolgen van het Europese melkbeleid?

Het Europese melkbeleid:

  • leidt tot het verdwijnen van familiale landbouwbedrijven
  • en bedreigt het milieu.

Niet alleen in België en Europa, maar ook in de armste landen. Om de overproductie van melk weg te krijgen uit Europa, moeten melkproducenten nieuwe markten zoeken, buiten de Europese grenzen. En zo werd Afrika de favoriete bestemming voor de Europese export van melkpoeder.

Gevolg: de melk die uit Europa ingevoerd wordt, is in veel Afrikaanse landen stukken goedkoper dan de plaatselijke melk. Afrikaanse melkboeren krijgen hun eigen melk niet meer verkocht. Net zoals de Europese melkboeren verdienen ze niet genoeg om te kunnen leven van hun melk.

Wat zijn de alternatieven?

  • Veel Europese en Afrikaanse melkveehouders pleiten ervoor dat Europa de melkproductie beperkt. Dat zou bijdragen tot betere melkprijzen in Europa en overproductie te voorkomen dat tegen lage prijzen worden uitgevoerd.
  • Melkveehouders organiseren zich om hun melk anders op de markt te brengen. Sinds 2010 hebben meer dan 500 melkboeren in België zich gegroepeerd in onafhankelijke coöperaties, die meedoen aan Fairebel. Dat is het eerste label voor eerlijke melk op de Belgische markt. Dankzij Fairebel krijgen alle mensen in de melkketen een eerlijk inkomen.
  • In Burkina Faso werd in 2007 Oxfam-partner UMPL-B opgericht: de Nationale Unie van Mini-melkerijen en Melkproducenten. Die organisatie komt op tegen de oneerlijke concurrentie met het Europese melkpoeder. De UMPL-B heeft 1.700 leden, waarvan 90% vrouwen. De UMPL-B zet zich in voor betere beleidsbeïnvloeding en sterke allianties, in het bijzonder met de Belgische Fairebel-melkboeren.

Wil jij de melkboeren een boost geven?

Volgens UMPL-B zit er veel economisch potentieel in 2 specifieke mini-melkerijen: de mini-melkerij Kossam Yadéga in Ouahigouya en de mini-melkerij in Bittou (zie foto hieronder). Ze hebben het moeilijk om meer en betere melk te produceren, maar er is wel genoeg vraag op de lokale markt.

Oxfam-Solidariteit en Fairebel ondersteunen deze 2 mini-melkerijen. We willen dat de melkboeren een eerlijke prijs krijgen. Het doel is ook dat deze 2 mini-melkerijen kunnen dienen als model voor de ontwikkeling van de melksector in Burkina Faso.

We hebben jouw steun nodig, zodat de mini-melkerij in Bittou nieuwe machines kan kopen. Doe jij mee aan een crowdfunding-project voor de melkboeren in Bittou?

Steun de melkerij van Bittou

Steun de melkboeren in Burkina Faso. We kunnen hen helpen om de concurrentie aan te gaan met Europees melkpoeder.

Partner: