Waarom we op 12 mei nog een keer op straat komen

25/04/2019
De afgelopen maanden kwamen we regelmatig op straat. We riepen onze politici op om werk te maken van een duurzame toekomst. Op 12 mei palmen we weer de straten in voor Right(s) Now!, de grote mars van burgerbeweging Hart Boven Hard, maar waarom precies?
 
Oxfam neemt deel aan de organisatie van Right(s) Now! en aan de betoging zelf, en we proberen een maximum aantal mensen te mobiliseren om met ons op straat te komen. 

1. Omdat we een laatste keer een sterk signaal willen geven voor we naar de stembus trekken

We moeten blijven duidelijk maken waar de verkiezingen voor ons écht om draaien. Want als we niet van ons laten horen, zal er op politiek vlak weinig veranderen. Zonder beweging op straat, geen beweging in de Wetstraat. gezond klimaat, gelijke rechten voor iedereen, betaalbare zorg, een menselijk migratiebeleid:  daar moeten de volgende verkiezingen toe leiden.
 
Hart Boven Hard stelde een lijst samen van 23 concrete voorstellen voor de volgende regeringen. Vervolgens hebben 15.000 mensen hun stem uitgebracht en gekozen welke van deze voorstellen Right(s) Now! naar voren moest schuiven.
 

2. Omdat een keerpunt nodig is, nu

We staan voor een ongekende klimaat- en sociale crisis. Als we niet snel handelen, wordt onze planeet een oven, waardoor de druk op onze ecosystemen en onze sociale structuren toeneemt. Dat zou leiden tot een schaarste aan middelen, zwaardere leefomstandigheden en toegenomen ecologische en sociale conflicten. De antwoorden die onze beleidsmakers momenteel voorstellen, zijn ontoereikend. 
 
De gevolgen van de klimaatverandering treffen nu al jaarlijks honderden miljoenen mensen. De armste mensen waarmee Oxfam werkt, hebben het meest te lijden onder de klimaatverandering. Dit terwijl ze zelf weinig tot geen verantwoordelijkheid dragen.

3. Omdat alles met elkaar verbonden is

Steeds meer mensen komen op straat. Voor het klimaat, tegen discriminatie, voor sociale rechten en nog zoveel meer. Omdat alles met elkaar verbonden is – geen klimaatbeleid zonder sociale rechtvaardigheid, geen strijd tegen ongelijkheid zonder oog voor de planeet – slaan we op 12 mei de handen in elkaar. We doen dat met de slogan “Climate change. Hunger. Poverty. It’s all the same fight!"

Afspraak en praktische info

De mars vertrekt aan het Noordstation in Brussel om 13 uur ’s middags. Afspraak met Oxfam om 13 uur aan de Koning Albert II Laan, 15 –  aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het einde van de betoging is voorzien rond 17 uur in het Jubelpark.