Wat deed Oxfam in 2018?

19/06/2019

In 2018 bereikte Oxfam wereldwijd 22,3 miljoen mensen waarvan 53% vrouwen en meisjes. We mobiliseerden 1,8 miljoen mensen om in actie te komen tegen armoede en ongelijkheid. Wat deden we nog meer?

Wist je dat Oxfam-Solidariteit in 2018 …

  • 66 projecten ondersteunde met lokale partners in 25 landen.
  • Humanitaire acties ondernam in 16 landen.
  • 69% van haar budget investeerde in programma’s allerhande om mensen te steunen in hun strijd tegen armoede en ongelijkheid.
  • 500.000 mensen van zuiver water voorzag na de tsunami in Indonesië.
  • 95.910 mensen in Jemen steunde om de burgeroorlog te trotseren.
  • 13.778 handtekeningen overhandigde aan minister van Economie Kris Peeters om eerlijke belastingen te eisen.
  • In Salvador de levensomstandigheden hielp verbeteren van 60.000 inwoners van 150 rurale gemeenschappen.
  • In Zuidoost-Azië 50.000 mensen steunde in hun beleidswerk.

Lees ons jaarverslag

Ons jaarverslag geeft een totaalbeeld

In ons jaarverslag krijg je een duidelijk overzicht van wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen. Je krijgt ook inzage in onze financiële resultaten en onze manier van werken. Kortom, het jaarverslag geeft je een totaalbeeld van waar we voor staan.

Ik ben heel fier op wat we in 2018 hebben gerealiseerd. Dank zij de inzet van onze supporters, schenkers, vrijwilligers en werknemers kregen we het vertrouwen van 79% van de Belgen en sloten we het jaar af met een recordaantal van 23.633 nieuwe maandelijkse schenkers." Eva Smets, algemeen directeur.

Transparante cijfers

Om helemaal transparant te zijn, hebben we onze gedetailleerde jaarrekeningen online gezet.

Lees ons jaarverslag