Wat doet Oxfam aan de klimaatverandering?

De opwarming van de Aarde vergroot de ongelijkheid in de wereld. Daar willen wij iets aan doen. We eisen een klimaatplan van politici, stimuleren hergebruik in onze tweedehandswinkels en helpen mensen wereldwijd om te gaan met de gevolgen van de klimaatverandering.

Strijd voor klimaatrechtvaardigheid

Voor een deftig klimaatbeleid vragen we ook jouw steun. Jouw boodschap aan onze nieuwe regering, wanneer die mee onderhandelt over een nieuw Europees klimaat- en energieplan. Jouw stem en enthousiasme, wanneer we met duizenden mensen op straat komen om een degelijk klimaatplan te eisen

Kiezen voor duurzame energie

Om de klimaatverandering te stoppen, is het essentieel dat we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Oxfam dringt er bij overheden sterk op aan om te kiezen voor duurzame energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen (olie, steenkool, aardgas) of vervuilende nieuwe energiebronnen zoals fracking of biobrandstoffen. We zetten politici aan tot duurzame keuzes. In België is Oxfam daarom lid van de Klimaatcoalitie, een netwerk van meer dan 70 milieuorganisaties, ngo’s en vakbonden.

Extreme weersomstandigheden en natuurrampen

In de armste landen zijn de gevolgen van de klimaatverandering al voelbaar. De armste mensen worden vaak het hardst getroffen. Oxfam staat klaar om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen met noodhulp. Na de cyclonen Idai en Kenneth in zuidelijk Afrika (2019) bijvoorbeeld, schoot Oxfam te hulp met drinkbaar water, hygiënekits, sanitaire voorzieningen en andere manieren om te voorkomen dat er een cholera-epidemie uitbreekt  Zo redden we levens.

Boeren bereiden zich voor op ander klimaat

We zitten niet te wachten tot het te laat is voor het klimaat. Oxfam steunt organisaties van kleine boeren die opkomen voor hun rechten en belangen. Oxfam en haar lokale partners helpen mensen in kwetsbare gebieden om zich voor te bereiden op de klimaatverandering. Op mogelijke rampen, overstromingen en droogtes.

Boeren leren om nieuwe, duurzame landbouwmethodes en gewassen te gebruiken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld voedsel verbouwen wanneer er minder regen valt dan normaal.

We geven spullen een 2de leven

Oxfam zamelt tweedehands kleding, boeken en computers in, maar liefst 4.500 ton kleding per jaar (2018). We verkopen die opnieuw in onze Oxfam-tweedehandswinkels, om ze een tweede leven te geven. Dat betekent: minder consumptie, minder transport en minder uitstoot. De opbrengst van de tweedehandsverkoop investeren we rechtstreeks in Oxfam-projecten wereldwijd.

Duurzaam bedrijfsbeleid

In de kantoren in Sint-Jans-Molenbeek zetten alle Oxfam-medewerkers zich in om een duurzaam milieubeleid te voeren. Dat gebeurt op basis van het Europees reglement EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Met de hulp van het EMAS-systeem verbruikt Oxfam minder energie, besparen we op papier en houden we verplaatsingen en aankopen zo duurzaam mogelijk. Oxfam werkt ook aan duurzame inzamelacties voor tweedehands materiaal en computers en meet de impact van tweedehandsverkoop op het milieu. EMAS evalueert elk jaar of Oxfam aan de te behalen criteria voldoet.