Wat doet Oxfam aan ongelijkheid?

Samen met jou en honderdduizenden anderen willen we extreme ongelijkheid de wereld uit helpen.

Overal ter wereld gaan mensen over tot actie. Recente massabetogingen in landen als Brazilië, China, IJsland en Hongarije maken duidelijk dat mensen niet langer bereid zijn om zo’n extreme ongelijkheid te verdragen, of om regels te dulden die verdraaid zijn in het voordeel van de rijksten.

Oxfam sluit zich aan bij deze groeiende beweging en lanceert Krijg Gelijk, een campagne van vijf jaar. Om een einde te maken aan extreme ongelijkheid, en om te eisen van beleidsmakers dat ze alles doen wat ze kunnen om de wereld gelijker te krijgen. 

Ongelijkheid = een keuze

Veel mensen geloven dat ongelijkheid onvermijdelijk is, of een noodzakelijk gevolg van de globalisering en technologische vooruitgang. Maar ongelijkheid is geen vaststaand feit. Ze is het gevolg van economische en politieke keuzes.

Er zijn twee krachtige economische en politieke drijfveren voor ongelijkheid, die de weg geplaveid hebben voor de extremen die we vandaag zien: marktfundamentalisme en de machtsgreep van de rijke elite op onze economie en politiek.

Een systeem ten dienste van iedereen

Samen roepen wereldwijd we onze regeringen op om:

  • eerst en vooral ten dienste te staan van alle burgers. De belangen van de rijke elite mogen niet langer voorgaan op die van alle anderen.
  • ervoor te zorgen dat belastingsystemen eerlijk zijn en vrij van achterpoortjes, zodat de rijksten een eerlijke bijdrage betalen;
  • het geld dat ze uit eerlijkere belastingen ontvangen, te investeren in onmisbare publieke diensten zoals universele gezondheidszorg en onderwijs. Zo krijgt iedereen een kans om zelf te vechten.
  • iedereen het recht te garanderen op waardig werk en een eerlijk loon.
  • te verzekeren dat economische maatregelen de kloof tussen mannen en vrouwen helpen dichten.

Eerlijke belastingen

Oxfam-Solidariteit werkt mee aan de wereldwijde campagne voor de invoering van een financiëletransactie-taks, beter bekend als de robinhoodtaks. Als zo’n taks geheven wordt, bijvoorbeeld op de verkoop van aandelen, kan de opbrengst ervan naar de strijd tegen armoede en klimaatverandering gaan.

Genoeg is genoeg

De wereld is klaar om iets aan ongelijkheid te doen. Jij ook? We hebben jouw hulp nodig. Wie meedoet met deze wereldwijde beweging tegen ongelijkheid, speelt een sleutelrol.

Om aan overheden, bedrijven en mensen in de hele wereld te zeggen: genoeg is genoeg. We staan niet langer stil aan de zijlijn terwijl de rijken rijker worden en alle anderen in de steek gelaten worden. Samen kunnen we een eind maken aan extreme ongelijkheid. Samen krijgen we de wereld gelijk.

Doe mee: