Wat doet Oxfam bij rampen en conflicten

Wanneer er een ramp of crisis gebeurt, is Oxfam zo snel mogelijk ter plaatse om de getroffen bevolking te helpen. Vandaag helpen we meer mensen dan ooit, efficiënter dan ooit, dankzij beter opgeleid humanitair personeel en een gecoördineerde actie.

Van zodra er een humanitaire ramp gebeurt, is Oxfam ter plaatse om onmiddellijk eerste hulp te verlenen. Afhankelijk van de behoeften leveren we samen met onze plaatselijke partners drinkwater, voedsel, medicijnen, tenten en kledij.

Een gecoördineerde actie

In meer dan 90 landen (waarvan er momenteel ongeveer 20 getroffen zijn door rampen) zijn collega’s en partnerorganisaties van Oxfam aanwezig. Die beschikken over een uitgebreid logistiek systeem en veel capaciteit. Dat laat ons toe om wereldwijd onze collectieve respons op humanitaire rampen beter te organiseren, net zoals ons werk op lange termijn zo dicht mogelijk bij de bevolking.

Om de beste resultaten te bereiken, stemmen we ons werk af op dat van andere organisaties, bijvoorbeeld de Verenigde Naties en het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties 12-12.

Wanneer we een humanitaire actie doen, doen we dat altijd met respect voor de getroffen mensen en gemeenschappen. We werken samen om mogelijke noodsituaties in de toekomst te vermijden of te beperken, in samenwerking met andere humanitaire organisaties en de lokale autoriteiten.

Samen kunnen we steeds meer mensen te helpen, omdat we al jarenlang lokale organisaties ondersteunen en sterker maken. We zorgen ervoor dat ze zelf in staat zijn om te reageren wanneer een noodsituatie zich voordoet.

We zijn specialisten in noodhulp

Oxfam staat al jaren gekend als een internationale ngo die gespecialiseerd is in noodhulp. We hebben meer dan 50 jaar ervaring op het terrein: we zijn bijzonder sterk in zorgen voor de toevoer van drinkwater en sanitaire infrastructuur installeren, maar ook op het vlak van opnieuw voedselzekerheid garanderen.

Na de aardbeving in Haïti in 2010 hebben we bijvoorbeeld:

  • 500.000 mensen voorzien van drinkwater en sanitair
  • en waterbeheerprogramma's opgezet, die we later hebben overgedragen aan lokale comités.

In de DR Congo hebben we noodhulp voorzien in 2012-2013, na de volksverhuizingen die veroorzaakt werden door het conflict met de M23-beweging. 32.500 getroffen mensen op de vlucht, die in de kampen van Mugunga (dicht bij Goma) verbleven, hebben financiële steun gekregen van Oxfam. Daardoor kunnen deze mensen zelf beslissen waarvoor ze dit geld gebruiken en kopen wat in hun situatie het belangrijkst is. In deze situatie werd het geld vooral gebruikt voor eten.

Van noodhulp naar beleidsbeïnvloeding

Rampen en conflicten maken mensen in een kwetsbare situatie nog kwetsbaarder. In een noodsituatie luisteren we naar hun dringende behoeften. We helpen mensen om hun leven opnieuw op te bouwen, op een duurzame manier. Zodat ze nadien ook zonder hulporganisaties verder kunnen. 

Rampen kunnen altijd gebeuren, maar we doen er alles aan om de impact ervan te beperken en ze - waar mogelijk - te voorkomen. Daarom werken we nauw samen met lokale partnerorganisaties: we delen onze kennis en geven hen middelen om druk uit te oefenen op hun overheden. En we doen zelf ook acties en beleidsbeïnvloeding, bij ons en bij de internationale beleidsmakers, zodat systematische rampen zoals hongersnood zich niet meer zouden voordoen.