Wat doet Oxfam in de Gazastrook?

15/07/2014

Oxfam verleent op dit moment noodhulp, zoals drinkbaar water en voedselbonnen. We werken er ook buiten de crisissituatie ook aan betere omstandigheden voor de inwoners van Gaza. Maar de situatie kan er niet op vooruit gaan zonder een politieke oplossing, die de oorzaken van het conflict aanpakt.

Onze reactie op de noodsituatie

Tot op vandaag 15 juli hebben we, in samenwerking met onze partners ter plaatse, al meer dan 80.000 mensen noodhulp kunnen bieden. We hebben drinkbaar water verdeeld aan meer dan 58.000 mensen (foto) die hun huis hebben moeten ontvluchten en een schuilplaats hebben gezocht in scholen en ziekenhuizen.

We hebben voedselbonnen uitgedeeld aan 15.981 mensen, zodat ze basisvoeding kunnen kopen bij de lokale handelaars die ondanks de crisis nog open zijn. We hebben voedsel verdeeld aan 1.006 personen. En tot op vandaag hebben we dringende gezondheidszorgen toegediend aan ongeveer 5.000 mensen.

Het geweld en de intensieve luchtaanvallen maken het extreem moeilijk en gevaarlijk om hulp te verlenen aan de bevolking, ondanks de groeiende noden.

Levensomstandigheden en bestaansmiddelen verbeteren

Naast de huidige noodhulp werkt Oxfam ook samen met Israëlische en Palestijnse partnerorganisaties om de levensomstandigheden te verbeteren van arme Palestijnen in de Gazastrook. Projecten die mogelijk zijn gemaakt dankzij de financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Oxfam-Solidariteit werkt specifiek samen met de partnerorganisaties UHWC en PMRS voor de toegang tot gezondheidszorg en de voorbereiding op medische noodgevallen. Oxfam steunt de humanitaire projecten van UHWC voor de versterking van dringende gezondheidszorg in het ziekenhuis Al-Awda, in het noorden van de Gazastrook. Oxfam werkt samen met PMRS om de toegang en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, via vijf vaste en mobiele ziekenhuizen.

Op het vlak van voedselsoevereiniteit slaan we de handen in elkaar met UAWC voor verschillende activiteiten, zoals het herstel van de landbouwgronden en van materiaal bestemd voor de vissers in Gaza..

Een duurzame politieke oplossing

Oxfam veroordeelt geweld tegen burgers door alle partijen, zowel bij de militaire acties van Israël als bij de raketaanvallen van de Palestijnen. De internationale ontwikkelingsorganisatie dringt er bij de internationale gemeenschap op aan dat men veel meer in het werk stelt om tot een langdurige wapenstilstand te komen, waarbij een einde gemaakt wordt aan de blokkade en de onderliggende oorzaken van het conflict aangepakt worden.

In Gaza wonen 1,7 miljoen mensen. De blokkade door Israël verlamt er de economie, verhindert de bevolking om zich vrij te verplaatsen en bemoeilijkt de toegang tot basisdiensten zoals drinkwater, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg.

Partner: 
Noodhulp: