Wat doet Oxfam in Democratische Republiek Congo

Oxfam-Solidariteit heeft al sinds haar oprichting in 1964 een hechte relatie opgebouwd met tal van Congolese partners. De voorbije zeven jaar heeft Oxfam-Solidariteit haar schouders gezet onder zestien projecten voor noodhulp, herstel van voedselzekerheid en structurele ontwikkelingsprojecten. Meer bepaald in de gebieden Uvira, Fizi, Mwenga, Kabare en Kalehe in Zuid-Kivu en in Masisi, Rutshuru, Beni en Lubero in de provincie Noord-Kivu.

Wapenen tegen tegenslagen

De komende jaren wil Oxfam op het vlak van ontwikkeling bijdragen tot de duurzame verbetering van de socio-economische omstandigheden van de kleine boeren. Hiervoor promoten we een competitieve, familiale landbouw en bieden we steun aan manieren om de veerkracht te verbeteren. Meer veerkracht betekent: beschikken over een strategie om zich te wapenen tegen voorspelbare tegenslagen, het hoofd bieden aan verliezen die deze met zich meebrengen en zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. In onze programma’s willen we voortaan ook meer rekening houden met de klimaatverandering en de vermindering van de risico’s bij rampen.

Lokale economie stimuleren

Door middel van opleidingen, de capaciteitsversterking van lokale structuren en de organisatie van diverse circuits gaat Oxfam-Solidariteit voor een constructieve aanpak met een werking op lange termijn. In het kader van onze werking rond voedselzekerheid bieden we bijvoorbeeld opleidingen rond correcte landbouwpraktijken. We ondersteunen ook activiteiten zoals zeepproductie, gemeenschappelijke molens, enzovoort om een inkomen te creëren en de lokale economie nieuw leven in te blazen.

Partnerorganisaties versterken

Oxfam-Solidariteit werkt steeds samen met plaatselijke ngo’s en versterkt de capaciteiten van haar partners. We zijn er namelijk van overtuigd dat de plaatselijke gemeenschappen en de bestaande sociale organisaties het best geplaatst zijn om de noden en de verwachtingen van de lokale bevolking in te schatten.

Keuzemarkten, een nieuwe aanpak

Op middellange termijn wil Oxfam kwetsbare gezinnen makkelijker toegang geven tot de nodige productiemiddelen en zo de landbouw in de regio laten heropleven. Hiervoor kozen we een vernieuwende aanpak van ‘keuzemarkten’: geen directe zaaddistributie meer, maar wel een mogelijkheid voor de begunstigden om uit een gevarieerd assortiment van zaaigoed de productiemiddelen te kiezen die het best afgestemd zijn op hun behoeften. De kwaliteit van dit zaaigoed is van te voren gecontroleerd.

Steun aan boerenorganisaties

De steun aan boerenorganisaties en aan coöperatieve structuren staat centraal in ons ontwikkelingsprogramma. Neem bijvoorbeeld de koffieketen: het huidige programma streeft ernaar de inkomsten en de leefomstandigheden van de koffietelers te verbeteren door middel van een duurzame ecologische teelt van hoogwaardige arabicabonen. En door zichzelf internationale standaarden op te leggen, krijgen de boeren vlotter toegang tot de beter betaalde fairtrade-circuits. Oxfam-Solidariteit maakt tevens deel uit van de alliantie Agricongo, die zich inzet voor de versterking van de kleinschalige landbouw. In samenwerking met Belgische ngo’s organiseert de alliantie workshops voor boerenleiders.

Cash for work

Op het vlak van humanitaire hulp zorgt Oxfam dat de meest kwetsbare huishoudens op korte termijn in hun behoeften kunnen voorzien. We gebruiken bijvoorbeeld een systeem van ‘geld-voor-werk’ (cash for work). Daarbij worden werken ten behoeve van de gemeenschap gerealiseerd. Het gaat dan onder meer om het graven van visvijvers en het herstel van landbouwwegen. Samen met de verdeling van voedselbonnen en contant geld aan de meest kwetsbare families, zorgen we met deze ‘geld-voor-werkprogramma’s’ ervoor dat mensen die gevlucht zijn van geweld voedsel en andere noodzakelijke producten kunnen kopen. Zo komt de lokale economie weer op gang.

Om de meest kwetsbare mensen zoveel mogelijk te beschermen, leiden we ook referentiepersonen op. Zij krijgen vorming over onder andere de rechten van ontheemde mensen of over hoe te reageren in gewelddadige situaties. De referentiepersonen sensibiliseren andere mensen en leiden kwetsbare mensen met psychosociale of medische problemen toe naar plaatsen waar zij hulp kunnen vinden.

Vrede en veiligheid

In haar lobbywerk op internationaal vlak, in België en in Congo focust Oxfam-Solidariteit op de bescherming van de burgerbevolking en op de humanitaire impact van militaire offensieven in Kivu. Op langere termijn benadrukken we de noodzaak om een oplossing te vinden voor de aanwezigheid van talrijke gewapende groeperingen en om de veiligheidssector te hervormen. Ondanks deze context van telkens terugkerend geweld geeft de Congolese bevolking de hoop niet op en wil ze nog steeds haar eigen lot in handen nemen. Oxfam pleit ervoor de meest kwetsbare gemeenschappen een veilige toegang te bieden tot bestaansmiddelen en hen meer arbeidskansen te verschaffen in de zeer moeilijke context. Vrede en veiligheid zijn namelijk twee noodzakelijke voorwaarden voor ontwikkeling.

De projecten van Oxfam in de Democratische Republiek Congo krijgen financiële steun van de Europese Unie, de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, het Waals Agentschap voor lucht en klimaat en Orange.

         https://www.ets-awac.be/static/images/etswap/bl_awac.png     https://www.orange.com/var/orange_site/storage/images/orange.com/551290-87-eng-GB/orange.com_orange-logo.png

ECHO

De Europese Unie is een van de belangrijkste donors van humanitaire hulp in de wereld. Tot zijn bevoegdheid behoort de financiering van noodhulp maar eveneens het ondersteunen van acties voor rampenpreventie. Haar programma ’Voorbereiding op Rampen’ helpt de kwetsbare bevolkingsgroepen die in de meest gevoelige gebieden leven om de gevolgen van natuurrampen zoveel mogelijk te beperken.