Wat doet Oxfam tegen landroof?

Met haar internationale GROEI-campagne voert Oxfam de druk op overheden en bedrijven op om landroof te stoppen. Toegang tot grond is een fundamenteel recht en moet beschermd worden. Want boeren zonder land zijn niet in staat om hun gezin te eten te geven. Oxfam zet het publiek wereldwijd aan om de eigen consumptie kritisch te bekijken en om mee druk uit te oefenen op zoals de Wereldbank om hun investeringsbeleid te herzien.

In Burkina Faso bestudeert de onderzoeks- en actiegroep GRAF (Groupe de Recherche et d’Action) de bestaande landwetten en hoe deze evolueren. Met deze onderzoeksgegevens willen ze vervolgens het politieke beleid beïnvloeden. Oxfam steunt zowel pilootprojecten als de institutionele werking van het coördinatienetwerk van GRAF. Omdat de politieke analyse en de terreinwerking van GRAF elkaar aanvullen, geniet het een hoge geloofwaardigheid bij de boerenorganisaties en bij de nationale overheid. Hun analyses vormen een referentie op het vlak van landkwesties.

Vrouwen maken het verschil

De toegang tot grond is in Mali wettelijk geregeld, maar tradities staan vaak in de weg. Vrouwen krijgen het recht om de grond te bewerken, maar niet om die te bezitten. Bovendien is de grond die ze mogen bewerken vaak van een mindere kwaliteit.

Vier boerenorganisaties in de regio Kayes (URCAK, Utpade, Vrouwencoördinatie van Samé en Asprofer) hebben een platform ontwikkeld. Oxfam-Solidariteit steunt dit platform sinds 2009. Ze willen samen druk uitoefenen op de lokale, gedecentraliseerde machten en op traditionele leiders om meer land toe te wijzen aan vrouwelijke producentengroepen. Ze willen de boeren en boerinnen informeren over hun gelijke rechten op land. De organisaties vragen aan de lokale autoriteiten om bij de toewijzing van land effectief te zorgen voor gelijke rechten voor alle producenten. En ze verbeteren de beschikbare gronden voor vrouwen.

Van microkrediet tot beleidsbeïnvloeding

De Vrouwenunie van Thach Ha (Vietnam) is al lang een partner van Oxfam. Aanvankelijk verleende de organisatie microkredieten aan vrouwen. Later spitste ze zich toe op de ondersteuning van de productie en de verkoop van landbouwproducten. Vandaag richt onze de Vrouwenunie zich steeds meer op beleidsbeïnvloeding voor werkgelegenheid.

In het district Thach Ha gaf de Vietnamese overheid een Indiase mijnbouwer de toelating om een ijzermijn te bouwen. Daarvoor werd landbouwgrond opgeofferd. De Vrouwenunie van Thach Ha verdedigde de belangen van de landbouwers, die landloos en dus ook werkloos dreigden te worden. De bouw van de mijn kon ze misschien niet tegenhouden, maar de Vrouwenunie kon via onderhandelingen met de overheid wel proberen om een eerlijke vergoeding uit de brand te slepen.

Oxfam ondersteunt deze aanpak. We stimuleren het initiatief van de Vrouwenunie om de onteigende gemeenschappen te betrekken bij de hervestigingsplannen. Op aandringen van onze partner organiseerde de overheid een jobbeurs, waar 42 bedrijven en 3.000 werkzoekenden elkaar ontmoetten.

Met de steun van 50.000 mensen

In oktober 2012 trapte Oxfam haar wereldwijde campagne tegen landroof op gang. We eisten dat de Wereldbank maatregelen zou nemen om landroof te stoppen in ontwikkelingslanden.

Meer dan 50.000 mensen ondertekenden onze petitie. In de Filipijnen, Cambodja en Guatemala kwamen gemeenschappen die het slachtoffer zijn van landroof op voor hun rechten. Ook in Belgische steden kwamen mensen op straat tegen landroof.

In de lente van 2013 beloofde de Wereldbank om de rechten van kleine boeren beter te respecteren en een meer verantwoord investeringsbeleid te voeren. Oxfam blijft alert en houdt de gebeurtenissen in het oog.

Het rapport “Voedselspeculatie” van juni 2013 belicht onder andere de rol die België speelt in de wereldwijde grondkoorts. Dit rapport, dat door een aantal middenveldorganisaties gerealiseerd werd, is gelinkt met de acties voor beleidsbeïnvloeding waar Oxfam intensief aan werkt.

Meer info over Oxfam en landroof: